E-knihovna

V „E-knihovně“ jsou uvedeny všechny texty, které jsou umístěny na portálu WebDialog, tedy i texty členů „Dialogického společenství“:

Aktuální texty, tak jak přichází v čase, jsou:
Rok 2015
V. Němec, „Existují přirozená práva?“ – text k tématu „Univerzálnost lidských práv“
V. Němec, „Svoboda, normalita a nepředmětnost“ – text k tématu „Normalita a autentičnost“
L. Hejdánek, „Problém normality z filosofického hlediska“ – text k tématu „Normalita a autentičnost“
Rok 2014
L. Hejdánek, „Etické ‚normy‘ a ‚hodnoty‘ jako vědecký problém“ – text k tématu „Hodnoty a jejich význam pro společnost“
V. Němec, „Úloha hodnot ve společnosti“ – text k tématu „Hodnoty a jejich význam pro společnost“
A. Havlíček, „Otázka lidských a přirozených práv“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“
V. Němec, „Univerzálnost lidských práv: Přirozená práva bez pojmu přirozenosti“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“
J. Sokol, „Jsou lidská práva přirozená?“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“
J. S. Trojan, „Základ lidských práv – přínos církví“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“
A. Havlíček, „Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky“ – text k tématu „Svoboda a odpovědnost“
L. Hejdánek, „Odpovědnost ve světě – z filosofického hlediska“ – text k tématu „Svoboda a odpovědnost“
L. Hejdánek, „Filosof a politická odpovědnost“ – text k tématu „Svoboda a odpovědnost“
V. Němec: „Vztah kapitalismu a demokracie, vztah volného trhu a politické svobody“ – text k tématu „Demokracie a kapitalismus“
T. Sedláček, „Dobro, zlo a ekonomická praxe“ – text k tématu „Demokracie a kapitalismus“
M. Žák, „Nová institucionální ekonomie jako východisko řešení hospodářsko-politických rozhodování v současnosti – text k tématu „Demokracie a kapitalismus“
A. Doležalová, „Veřejná prospěšnost v ČR a jinde ve světě“ – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“
M. Sojka, M. Žák, „Institucionální ekonomie v 21. století“ – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“
M. Žák, „Veřejný zájem a obecný prospěch“ – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“
Z předchozích let
D. Bonhoeffer: „Po deseti letech“ – text napsaný v roce 1942, München 1951 (in: Na cestě k svobodě, Praha 1991)
Aristotelés – portál autora (filosofie, theologie, politologie)
Dietrich Bonhoeffer – portál autora (theologie – studie J. B. Souček: Předmluva ke knize Cesty ke svobodě)
Martin Buber – portál autora (filosofie – studie J. Heller: „M. Buber, život a dílo“)
Sigmund Freud – portál autora (psychologie a psychoterapie – studie I. Čermák: „S. Freud a životní příběh“)
Karl Jaspers – portál autora (filosofie – studie L. Hejdánek: „Jaspers jako filosof“)
John Maynard Keynes – portál autora (ekonomie – studie A. Doležalová: „J. M. Keynes, život a dílo“)
P. Kouba: „Dobří evropané“
P. Kouba: „Hermeneutika a věda o životě“
P. Kouba: „Není důležité zvítězit…“
V. Němec: „Filosofie, víra a reflexe víry“ – text na osobním portálu
V. Němec: „Historie filosofie a otázka filosofické pravdivosti“ – text na osobním portálu
V. Němec: „Intencionalita, budoucnost a nejsoucno“ – text na osobním portálu
V. Němec: „Komunismus jako český národní ideál?“ – text na osobním portálu
V. Němec: „V zajetí ideologie ekonomického redukcionismu“ – text na osobním portálu
V. Němec: „Filosof jako zoon antipolitikon“ – text na osobním portálu
J. Sokol: „Co jsou peníze?“ – text na osobním portálu
J. Sokol: „Dawkinsův gen a sobectví“ – text na osobním portálu
J. Sokol: „Etika a čas“ – text na osobním portálu
J. Sokol: „Je s liberalismem konec?“ – text na osobním portálu
J. Sokol: „Pravidla jako podmínka konkrétní svobody“ – text na osobním portálu
J. Sokol: „Rádlovo pojetí národa“ – text na osobním portálu
J. Sokol: „Zákony mravů jsou na nic“ – text na osobním portálu
Prof. PhDr. Pavel Kouba – osobní portál (lidé z univerzit – filosofové)
Václav Němec, Ph.D. – osobní portál (lidé z univerzit – filosofové)
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc – osobní portál (lidé z univerzit – filosofové)
Prof. ThDr. Milan Balabán – osobní portál (lidé z univerzit – theologové)
Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. – osobní portál (lidé z univerzit – theologové)
Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan – osobní portál (lidé z univerzit – theologové)
Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. – osobní portál (lidé z univerzit – politologové)
Ing. Jiří Chotaš, Ph.D. – osobní portál (lidé z univerzit – politologové)
Mgr. Jakub Jinek, Dr.phil. – osobní portál (lidé z univerzit – politologové)
Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc – osobní portál (lidé z univerzit – politologové)
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc, EMPH, KCLJ – osobní portál (lidé z univerzit – psychologové)
PhDr. Zdeněk Rieger – osobní portál (lidé z univerzit – psychologové)
Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová – osobní portál (lidé z univerzit – ekonomové)
Ph.D., PhDr. Tomáš Sedláček – osobní portál (lidé z univerzit – ekonomové)
Prof. Ing. Milan Žák, CSc – osobní portál (lidé z univerzit – ekonomové)
Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc – osobní portál (lidé z univerzit – teoretici managementu a informatiky)
Prof. Ing. František Kovář, CSc – osobní portál (lidé z univerzit – teoretici managementu a informatiky)
Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D. – osobní portál (lidé z univerzit – teoretici managementu a informatiky)
Ing. Jiří Bárta – osobní portál (lidé z nadací)
MUDr. Milena Černá – osobní portál (lidé z nadací)
Lubomír Krbec – osobní portál (lidé z nadací)
Mgr. Tomáš Růžička – osobní portál (lidé z nadací)
PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc – osobní portál (lidé z nadací)
Emma Černá – osobní portál (lidé z uměleckého světa)
Viola Fischerová – osobní portál (lidé z uměleckého světa)
PhDr. Eva Kosáková – osobní portál (lidé z uměleckého světa)
Doc. PhDr. Jiří Pechar – osobní portál (lidé z uměleckého světa)
Prof. PhDr. Ivan Vyskočil – osobní portál (lidé z uměleckého světa)
Mgr. Marek Slezák – osobní portál (lidé z komerční sféry)
Mgr. Robert Šamánek – osobní portál (lidé z komerční sféry)