Panelové diskuse

Panelové diskuse Dialogického společenství s dalšími odborníky pořádáme od roku 2013. Zde jsou jejich videozáznamy:
listopad 2015
téma: „Péče o duši, dobro a nepředmětnost – z pohledu filosofie a ekonomie“
diskutující: Václav Němec, Tomáš Sedláček, Milan Žák
Tato panelová diskuse byla věnována památce doc. Aleše Havlíčka, děkana Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně a ředitele nakladatelství OIKOYMENH, který v červenci 2015 náhle zemřel ve věku 59 let. Proto je zaměřena na témata, jimiž se Aleš Havlíček jako filosof po celý svůj život zabýval.
prosinec 2014
téma: „Má demokracie sloužit obecnému blahu?
diskutující: Robert Basch, Aleš Havlíček, Václav Němec, Milan Žák

duben 2014
téma: „Demokracie a volný trh: Konflikt či symbióza?
diskutující: Aleš Havlíček, Václav Němec a Tomáš Sedláček

prosinec 2013
téma: „Existují přirozená práva?
diskutující: Aleš Havlíček, Václav Němec a Jiří Přibáň