Slovník myslitelů

K jednotlivým oborům, jejichž představitelé se účastní dialogu, jsme vybrali autory, které považujeme za důležité a k některým z nich postupně vytváříme jejich samostatné portály, které zpracovávají přední odborníci v daném oboru. Vytvořené portály, jako ukázka, jsou zatím k následujícím autorům:
Aristotelés, M. Buber, D. Bonhoeffer, S . Freud, K. Jaspers, J. M. Keynes.

Filosofie

H. Arendtová | Aristotelés | Augustin | H. Bergson | M. Buber | R. Descartes | F. Ebner | H. G. Gadamer | G. W. F. Hegel | M. Heidegger | E. Husserl | K. Jaspers | I. Kant | S. Kierkegaard | P. L. Landsberg | G. W. Leibniz | E. Lévinas | G. Marcel | F. Nietzsche |  J. Ortega y Gasset | B. Pascal | J. Patočka | Platón | Plótínos | K. R. Popper | E. Rádl | P. Ricoeur | F. Rosenzweig | J. P. Sartre | M. Scheler | B. Spinoza | P. Teilhard de Chardin | Tomáš Akvinský| N. A. Whitehead | L. Wittgenstein

Theologie

Aristotelés | Augustin | H. U. von Balthasar | K. Barth | D. Bonhoeffer | E. Brunner | R. Bultmann | Y. Congar | Eckhart | J. L. Hromádka | E. Jüngel | H. Küng | M. Luther | R. Niebuhr | W. Pannenberg | Platón | K. Rahner | J. B. Souček | P. Tillich | Tomáš Akvinský| C. Tresmontant | J. Zvěřina

Politologie (politická filosofie a věda)

T. W. Adorno | H. Arendtová | Aristotelés | Augustin | Cicero | Erasmus Rotterdamský | M. Foucault | H. Grotius | G. W. F. Hegel | T. Hobbes | J. Hus | I. Kant | J. A. Komenský | J. Locke | N. Machiavelli | Marsilius z Padovy | K. Marx | T. G. Masaryk | J. S. Mill | Ch. de Montesquieu | Th. More| Platón | J. Rawls | J.-J. Rousseau | J. P. Sartre | C. Schmitt | B. Spinoza | L. Strauss | A. de Tocqeuville| M. Weber

Psychologie a psychoterapie

K. Horneyová | V. Satirová | A. Adler | G. Bateson | E. Berne | L. Bingswanger | M. Boss | M. Bowen | A. Ellis | E. Erikson | V. Frankl | S . Freud | E. Fromm | C. G. Jung | H. Kohut | A. Maslow | F. Perls | W. Reich | C. Rogers | P. Watzlawick | J. Wolpe | I. Yalom

Sociologie

A. Comte | É. Durkheim | T. Luckmann | K. Marx | G. H. Mead | R. Michels | W. Ogburn | V. Pareto | T. Parsons | A. Schütz | G. Simmel | H. Spencer | C. Lévi-Strauss | M. Weber

Ekonomie

A. Bráf | K. Engliš | M. Friedman | F. A. von Hayek | J. M. Keynes | J. Macek | K. Marx | L. von Mises | J. A. Schumpeter | A. Smith

Management

S. Covey | P. Drucker | L. S. Ghoshal | M. Gilbreth | G. Hammel | M. Hammer | H. Koontz | P. Kotler | R. Likert | H. Mintzberg | K. Ohmae | T. Peters | M. E. Porter | C.K. Prahalad | P. Senge | E. Schein | F. W. Taylor | A. Tofler