Dialogické společenství

Dialogické společenství tvoří tři odborné skupiny složené z lidí z univerzitního, nadačního a uměleckého světa, kde v univerzitní skupině jsou zástupci vybraných oborů filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, managementu a historie. Tito lidé vytvářejí odbornou garanci portálu WebDialog a mají zde své osobní stránky.

Dalšími členy Dialogického společenství jsou lidé, kteří přispívají k odborným diskusím, pravidelně se účastní akcí projektu WebDialog a někteří z nich přispívají i svými finančními dary.

Lidé z univerzit a vysokých škol

Lidé z nadací

Lidé z uměleckého světa