Portál „rozmluvy.cz“

Bolestná zpráva

Zemřel filosof Ladislav Hejdánek, kritický žák Emanuela Rádla a Jana Patočky, na jehož myšlení o pravdě, víře a nepředmětné skutečnosti v dialogu s dalšími evropskými mysliteli existence a dialogu navazujeme v Programu WebDialog.

Byl pro nás nejenom učitelem, ale i přítelem a rádcem. Přečtěte si nekrolog filosofa Václava Němce: Ladislav Hejdánek, svědek nepředmětnosti v předmětném světě

… Ladislav Hejdánek odešel z předmětného světa do říše ryzí nepředmětnosti, do níž byl celý život vykloněn jako málokdo jiný …

x x x

Portál „rozmluvy.cz“ je vzdělávací portál dlouhodobého programu „WebDialog – porozumění přítomnému a hledání budoucího“, který byl zahájen v roce 2004. Jeho cílem není rozšiřovat objem poznatků, nýbrž probouzet a prohlubovat smysl pro reflexi. Reflexi chápeme jako úsilí rozumět sobě samému, projasňovat svou vlastní individuální situaci i situaci doby a společnosti, v níž žijeme; jako úsilí ne pouze žít, ale také vědět, kdo jsme, jaké hodnoty ctíme, jak máme žít, kam směřujeme, zda je možné toto směřování změnit. Reflexe v tomto smyslu patřila k základům evropské vzdělanosti, dnes však byla takřka zapomenuta, alespoň pokud lze usuzovat ze současného stavu našich vzdělávacích institucí.

Portál „rozmluvy.cz“ vznikl z potřeby hledat východiska z hodnotové krize západní společnosti a moderního člověka vůbec. Domníváme se, že jde o komplexní krizi, nikoli pouze o krizi nějakého sektoru (např. ekonomického či politického systému). Tváří v tvář této krizi je proto třeba klást si i nejobecnější otázky po povaze člověka a skutečnosti (kapitola Výchozí myšlenky), a rovněž překračovat hranice jednotlivých specializací, tj. vést interdisciplinární dialog (kapitola Témata).