Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.

Pokorný
Theolog, biblista (Nový zákon), historik. Narozen 21. dubna 1933 v Brně. Zemřel 18. ledna 2020.

O sobě

Studoval teologii a řečtinu v Praze, později trimestr v Oxfordu, část semestru v Bonnu a v Ženevě., do r. 1967 působil jako evangelický farář v Praze, 1963 ThDr., 1967 habilitace, 1968 CSc., 1993 DrSc. (řecká literatura), 1967-68 docent Nového zákona na univerzitě v Greifswaldu, od 1968 (1972 profesor) na evangelické teologické fakultě v Praze (1990 inkorporované do UK), 1996-99 její děkan. Účastnil se expedice Nag Hammádí III (Egypt) s Claremont Gtraduate School, CA (patronace UNESCO), archeologická praxe v Jordánsku a v Izraeli. Hostující profesor nebo research fellow Tübingen (1988-89. 1995-96 a 2000), v Heidelbergu (2010), v Pittsburghu,PA (1986 a 1992) a v Princetonu 2003-04 a 2006). 2005 část semestru v Petrohradě (8 přednášek z biblistiky na filologické fakultě Státní univerzity, jaro 2005 v Tesalonice a Athénách. Jednotlivé přednášky na univerzitách v 12 zemích Evropy a  USA.
Pracovní zaměření: Ve svém díle se zaměřil především na dějiny synoptické tradice a na deuteropavlovské listy, dále na raně křesťanskou teologii v jejím později hlavním proudu i v křesťanské heterodoxii (počátky gnóze, koptské spisy z Nag Hammádí), v poslední době na bádání o Ježíšovi (spoluzakladatel Princeton-Prague – Biennale for Jesus Research /od r. 2005/, 1961-1985 pracoval v týmu pro Český ekumenický překlad Bible), od 1990 spolu s M. Prudkým vedoucí týmu pro Encyklopedický biblický slovník.
Dílo: Napsal 10 monografií (např.Der Epheserbrief und die Gnosis, 1965, Počátky gnose, 1968, 2. vyd.  1969, Die Entstehung der Christologie, 1985 /vyšlo 2x německy, 2x anglicky. česky/, Theologie der lukanischen Schriften /FRLANT 174/, 1998 /český výtah 1998/, Jesus in the Eyes of His Followers /Dead Sea Scrolls and Christian Origins Library 4/ 1998, Ježíš Nazaretský, 2005/, Hermeneutika jako teorie porozumění, 2005 /2. a 3. díl se spolupracovníky, anglicky 2011 /1. díl/), 5 komentářů k raně křesťanským spisům (např. listu ke Koloským (něm. (ThHK ) 1987. 1990, angl. 1991, k Efezským  něm.(ThHK) 1992, krátká verze česky  2005, 2. vyd. 2006, nizozemsky 2008); A Commentary on the Gospel of Thomas, 2009 /4 předběžné krátké verze v češtině/), vysokoškolskou učebnici (Einleitung in das Neue Testament s U. Heckelem /UTB 2798/, 2007), sborník prací PP a J. B. Součka Bibelauslegung als Theologie (WUNT 100) vyšel 1977, Ježíš Nazaretský 2005, podílel se na vydání svazků  raně křesťanských textů překlady z řečtiny a koptštiny, pro edici židovských pseudepigrafů přeložil v sylabotonickém hexametru židovské Sibylliny knihy), napsal 84 článků a kapitol do odborných periodik, sborníků a učebnic, populárně vědecké práce (např. Píseň o perle, 1986, 1998 nebo Řecké dědictví v Orientu 1993, Apoštolské vyznání, 1994), přispěl do velkých oborových naučných slovníků /TRE: Pseudepigrafie; RGG4“ Jesus Christus I.2 aj./), píše časové úvahy (Den se přiblížil, 2007) a  povídky – vzpomínky (Poslední budou první, 2001).
Ocenění: 1994-95 prezidentem mezinárodní oborové vědecké organizace Studiorum Novi Testamenti Societas, 1992-1996 předseda Scholarly forum překladatelského výboru Spojených biblických společností, Dr. h. c. v Bonnu (1998) a  Budapešti (200), 1995 Humboldtova cena za celoživotní dílo, 1999 cena ministra školství z výzkum, 2003 zlatá medaile UK, 2003 oborová medaile Josefa Dobrovského AVČR, 2005 státní cena – medaile za zásluhy 2. stupně. – 1985 zahraniční člen Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 2002 člen a t. č. 1. místopředseda Učené společnosti České republiky.
Bibliografie: Mrázek – Roskovec (vyd.), Testimony and Interpretation (sborník k 70. nar. PP), London – New York 2004 a PP, Od Ježíše k Teologii (2008), 93-118.
Rodina:  1961 se oženil s Věrou r. Kellerovou (nar. 1939, 1969 Phr., 1972 musela kvůli manželovu povolání opustit UK, 1990 rehabilitována, studovala u prof. R. Feuersteina v Jeruzalémě, 1997 se habilitovala, od 1998 do 2009 docentka dětské psychologie na UK, od 2009 předsedkyně sdružení Cogito, pro kognitivní psychologii), 4 děti, zatím (jaro 2010) 13 vnuků (3 na VŠ, 4 na gymnáziu, 4 na ZŠ a 2 předškolní, 7 ♂ a 6 ♀).

Školy, kvalifikace, práce

 • 1939–1951 obecná škola a klasické gymnázium v Brně (maturita na Akademickém gymnáziu v Praze 1952)
 • 1951–1955 studium na evangelické teologické fakultě v Praze
 • 1955–1957 vojenská služba
 • 1955–1967 práce v českobratrské církvi evangelické (vikář v Praze na Vinohradech, 1960 farářská zkouška, od r. 1964 farář v Praze–Vršovicích)
 • 1958–1959 mimořádné studium řečtiny na filozofické fakultě UK (prof. Karel Svoboda); část semestru na univerzitě v Bonnu
 • 1963 promoce ThDr. (disertace podána 1959 /prof. Josef B. Souček/, obhajoba povolena 1963)
 • 1964 stipendium Haardtovy nadace pro antiku ve Vandoeuvres u Ženevy; trimestr postgraduálního studia v Oxfordu (prof. G. D. Kilpatrick; koptština prof. Jaroslav Černý)
 • 1966–1967 externí lektor řečtiny na evangelické teologické fakultě
 • 1966 povolán na místo docenta v Sprachenkonviktu v Berlíně (nástupce prof. E. Jüngela) – čs. úřady nepovolily
 • 1967 obhajoba habilitace v oboru biblické vědy – Nový zákon (podána 1962, obhajoba povolena 1967)
 • 1967 pověřený docent Nového zákona na univerzitě v Greifswaldu
 • 1968 kandidát historických věd (CSc) – obor řecká literatura (Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV – prof. Ladislav Varcl)
 • 1968 – dodnes: učitel na evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (do 1990 pod názvem Komenského evangelická teologická fakulta); 1968 odborný asistent; 1970 jmenován docentem na základě habilitace podané 1962 a obhájené 1967; od roku 1972 profesor, 1990 – 2005 vedoucí katedry, 1990–1996 proděkan, 1996–1999 děkan
 • 1993 doktor historických věd (DrSc) – obor řecká literatura
 • 2000 – dodnes: ředitel Centra biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze

Hostovské profesury a badatelské pobyty

 • 1978 Expedice Nag Hammádí III (Egypt) s Claremont Graduate School (USA, patronace UNESCO) – účastník
 • 1986 Pittsburgh Theological Seminary a Duquesne University Pittsburgh; jeden trimestr hostující profesor
 • 1987 přednášky v letním postgraduálním kurzu Princetonského teologického semináře
 • 1988 Archeologická praxe Německého evangelického archeologického ústavu v Jordánsku a v Izraeli – účastník
 • 1988–1989 univerzita v Tübingen – zastupující profesor
 • 1992 Pittsburgh Theological  Seminary – jeden trimestr hostující profesor
 • 1995–1996 univerzita Tübingen –  pracovní pobyt (součást Humboldtovy ceny)
 • 2000 tamtéž – druhá část pracovního pobytu
 • 2003–2004 Princeton: Center of Theological Inquiry – pracovní pobyt jako resident scholar, další semestr 2007
 • 2005 Sankt Petěrburg Státní univerzita – filologická fakulta: 8 úvodních přednášek z oboru biblistiky
 • 2006 univerzity v Soluni a v Athénách – měsíční pracovní pobyt  (Onassisovo stipendium I,A)

Jednotlivé hostovské přednášky a kratší přednáškové řady

na  více než čtyřiceti univerzitách v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Anglii, Skotsku, Nizozemí, Švédsku, Norsku, Rusku, Maďarsku, na Maltě, ve Spojených státech, v Rusku, v Řecku, na Slovensku a ovšem v Česku.

Práce v odborných, státních a církevních institucích

 • 1967 zvolen členem mezinárodní oborové organizace Studiorum Novi Testamenti Societas, 1974–1978 a 1993–1996 člen výboru, 1994–1995 prezident
 • 1972–2001 člen kuratoria nadace H.-J. Iwanda v Beienrode
 • 1975–1996 člen překladatelského výboru (ERTC, později EUMESCOT) Spojených biblických společností (UBS), 1992–1996 jeho předseda a současně předseda Vědeckého fóra (UBS Scholarly forum)
 • 1985 – 2004: s jedním přerušením člen teologického odboru synodní rady českobratrské církve evangelické
 • 1996 – dodnes: člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
 • 1998 – 2002 člen Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj
 • 2002 –  2003: člen vědecké rady Ústavu pro klasická studia AVČR

Členství v edičních radách – viz bibliografie

Ceny a čestné funkce

 • 1986 jmenován zahraničním členem americké Society of Biblical Literature
 • 1992 zvolen v Madridu prezidentem Studiorum Novi Testamenti Societas na období 1994–1995
 • 1995 zvolen zahraničním členem historicko–filologické třídy Akademie věd v Göttingen
 • 1995 Humboldtova cena za celoživotní dílo, Bamberg / Bonn
 • 1998 Dr. theol. h. c. univerzity v Bonnu
 • 1999 Cena ministra školství (MŠMT) ČR za výzkum, Praha
 • 2000 Dr. theol. h. c. reformované univerzity G. Károlyho v Budapešti
 • 2002 zvolen členem Učené společnosti České republiky
 • 2003 zlatá medaile Univerzity Karlovy
 • 2003 oborová medaile Josefa Dobrovského Akademie věd ČR
 • 2005 státní cena: Státní medaile Za zásluhy II. stupně
 • °2008 výroční cena nakladatelství Vyšehrad
 • °2008 Komenského medaile ETF UK

Rodina

 • 1961 svatba s Věrou roz. Kellerovou (1969 PhDr., 1972 musela kvůli manželovu povolání opustit UK, 1990 rehabilitována, 1997 předložila habilitaci a 1998  jmenována docentkou dětské psychologie)
 • 1963 narozena dcera Marie (dnes Mgr. M. Ortová)
 • 1965 narozena dcera Anna (dnes A. Jelínková)
 • 1973 narozena dcera Kateřina (dnes K. Čapková, PhD)
 • 1980 narozen syn Petr
 • zatím 13 vnoučat

Bližší: www.etf.cuni.cz/cbs/osoby

O své tvorbě

Zkratky

ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt
ArOr Archiv orientální
B, C, D atd. překlady a předběžné nebo odvozené (pozdější) vydání (verze) téhož
BThZ Berliner theologische Zeitschrift
CBQ Catholic biblical quarterly
CRBR Critical review of books in religion
CTM Concordia theological monthly
ČSSN Czech society for religious studies
CV Communio viatorum
EstB Estudios biblicos
ČČH Český časopis historický
vyd. vydání, vydavatel(é), vydal(i)
ET Expository times
EvTh Evangelische Theologie
Filosofický časopis
FS Festschrift – sborník k poctě
FAB FürArbeit und Besinnung. Kirchlich-theologische Halbmonatsschrift für evangelische Geistliche
JBL Journal of biblical literature
JR Journal of Religion
JSNT Journal for the study of the New Testament
JThS Journal of theological studies
Hudbou Judaica Bohemiae
KR Křesťanská revue
LF Listy filologické (Folia philologica)
LitN Literární noviny
NTA New Testament Abstracts
NT Novum Testamentum
NTS New Testament Studies
ÖR Ökumenische Rundschau
°PPS Princeton-Prague Symposia series on the historical Jesus
s. strana, stran
R recenze
RB Revue biblique
Exp Review and expositor
Rel Religio
RHPR Revue d’ histoire et de philosophie religieuses
Ring Rivista biblica Brasileira
RStR Religious studies review
SAT Studia et textus curante J. A. Comenii facultate theologica
SEA Svensk exegetisk arsbok
SNTU.A Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt
ThLZ Theologische Literaturzeitung
ThPřKR (n. KR) Theologická příloha Křesťanské revue
ThR Theologische Rundschau
ThRefl Theologická reflexe
Tref Theologia reformata
ThB Theologische Beiträge
ThZ Theologische Zeitschrift
TR Theologická revue
TT Teologické texty
TTh Tijdschrift voor Theologie
WLitA Wissenschaftlicher Literaturanzeiger
WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament
°X Zdvojené číslo pro omylem vynechaný údaj, dodatečně doplněný
ZdZ Die Zeichen der Zeit
ZJKF Zprávy Jednoty klasických filologů (AVRIGA)
ZKTh Zeitschrift für katholische Theologie
ZNW Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft

(° – takto označené údaje byly doplněny po zveřejnění výběru z bibliografie a CV ve sborníku „Od Ježíše k teologii“ /A/26/, 89-118)

A. Monografie

(zahrnuty jsou i některé knižní publikace, v nichž je P. P. (spolu)vydavatelem  /ty, u nichž  je současně spoluautorem/ –  v závorce i vybrané recenze)
1. Der Epheserbrief und die Gnosis. Berlin Evangelische Verlaganstalt 1965, 154 s.
[R: G. Haufe ThLZ 92 (1967), 912–913; E. Krenz CTM 38 (1967), 671; H. Merkel ANRW II,25,4 (1987), 3188–3190]
2. Počátky gnose. Vznik gnostického mýtu o božstvu člověk (Rozpravy ČSAV Bd.78/9). Praha Academia 1968, 70 s.; English summary: The Gnostic Origins.
2B. idem, 2. ed. (Studie ČSAV sv. 6), 1969, 72 s.
[R: A. Molnár CV 12 (1969), 176–177; V. Šmelhaus FČ 16 (1969), 400–402; D. M. Scholer JBL 89 (1970), 522]
3. Der Kern der Bergpredigt, Hamburg – Bergstedt H. Reich 1969, 62 s. (3B. English schort version: The Core of the Sermon on the Mount. V: Studia evangelica VI (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 112). Berlin Akademie‑Verlag 1973, 429–433.
[R: J. Rohde ThLZ 95 (1970), 435–436; H. J. Kosmahl ThZ 27 (1971), 54–55]
4. Der Gottessohn, Literarische Übersicht und Fragestellung. (Theologische Studien l09). Zürich Theologischer Verlag 1971, 70 s.
[R: E. Grässer – Deutsches Pfarrerblatt 72/1972, Nr. 7; Ede A. N. ThRef 15 (1973), Nr. 3; G. Baumbach ThLZ 100 (1975), 675–676]
5. Výklad evangelia podle Marka. Praha Kalich 1974, 372 s.
5B. idem, 2., rozšířené vyd. 1982, 392 s.
[R: M. Hájek KJ 60 (1976), 32–33; J. Mánek ThLZ 101 (1976), 32–33; K. Gábriš  (2. ed.) ThLZ 109 (1984), 439–441]
6. Die Hoffnung auf das ewige Leben im Spätjudentum und Frühchristentum (Aufsätze und Vorträge zur Theologie und Religionswissenschaft 70). Berlin Evangelische Verlagsanstalt 1978, 50 s.
6B. Naděje věčného života v pozdním židovství a v prvotním křesťanství. V: Miscelanea 1979 (SAT sv. 3). Praha Kalich 1980, 47–78 (zkrácená česká verze).
[R: K. Weiss ThLZ 104 (1979), 818; N. Walter ZdZ 34 (1980), 196–197]
7. Tomášovo evangelium – překlad z koptštiny a komentář. Praha Kalich 1981, 161 s.
7B. idem, 2., rozšířené vyd. 1982, 173 s.
7C. Nový komentář k Tom. Ev. (viz níže A/19), 75-153
7D. Tomášovo evangelium (viz níže A/26, 63-189
[R: A. Molnár CV 24 (1981), 201–202; J. Janoušek ZJKF 24 (1982), 178–179]
8. Die Entstehung der Christologie. Voraussetzungen einer Theologie des Neuen Testaments. Berlin Evangelische Verlagsanstalt 1985, 180 s.
8B. idem, vydáno v: Stuttgart Calwer Verlag. /ISBN 3-7668-0738-2/
8C. The Genesis of Christology. Foundations for the Theology of the New Testament (přeložil M. Lefébure). Edinburgh T. and T. Clark 1987, 266 s. /ISBN 0-567-09450-2/
8D. idem,  2. vyd. 19972 (paperback), 266 s. /ISBN 0-567-29144-8/
8E. Vznik christologie. Předpoklady teologie Nového zákona (do češtiny přeložil J. Vanča), Praha Kalich, 1988, 220 s.
[R: Z. Sázava TR 18 (1985), 139–142; E. Best ET 97 (1986), 331–332; G. Haufe ThLZ 111 (1986), 270–272; J. Mrázek KR 53 (1986), 270–272; R. Stuhlmann EvTh 47 (1987), 260–265; D. Hill ET 99 (1988), 342; C. M. Tuckett JSNT Nr. 30 (1988), 118; J. D. G. Dunn, King’s theological review 12 (1989), 23–24; RiBB 7 (1990), 155–158; J. Smolík KR 58 (1991), 70–71; M. Ryšková TT 3 (1992), 157–158; N. Young,  Pacifica 2 (1990), 229-230;]
9. Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků. Praha Vyšehrad 1986, 280 s.
9B. idem,  2., rozšířené vyd. 1998, 328 s. /ISBN 80-7021-246-2/
[R: B. Merhaut  Nový Orient 42 (1987), 224; A. Molnár CV 30 (1987), 276–277; P. V. ČČH 35 (1987), 748–749; V. Sadek JudBoh 24 (1988), 61–62; S. Segert ArOr (1992), 295–296]
10. Der Brief des Paulus an die Kolosser (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament 10/1). Berlin Evangelische Verlagsanstalt 1987, XXI + 176 s.
10B. idem,  2. vydání 1990 /ISBN 3-374-00351-6/
10C. Colossians. A Commentary (přeložil S. S. Schatzmann). Peabody, MA Hendrickson Publishers 1991, 232 s. /ISBN 0-943575-38-9/
[R: E.Schweizer ThLZ 113 (1988), 270–273; E. Best ET 100 (1989), 379; Z. Sázava TR 23 (1990), 186–187; E. E. Ellis – Southwestern Journal of theology 34 (1992), 50; R. E. Jones, RExp 89 (1992), 576; G. Montagne CBQ 54 (1992), 616–618; C. D. F. Moule JThSt 43 (1992), 616–618; M. Collins JBL 112 (1993), 169–171; J. Mrázek CV 35 (1995), 87–88; F. Pastor-Ramos EstB 92 (1993), 430–431; S. E. Porter, Themelios 18 (1993), 27–28; C. S. Rodd ET 104 (1993), 576; S. Segert, CV 35 (1993), 88–97; B. Ericsson SEA 59 (1994), 189–191; J. Murphy-O’Connor RB (1994), 146–147; Th. Moritz, Evangelical Quarterly 67 (1995), 274-275; H. Hübner, ThR 68 (2003), 269–271]
11. Die Zukunft des Glaubens. Sechs Kapitel über Eschatologie. Stuttgart Calwer Verlag 1992, 112 s. /ISBN .3-7668-3114-3/ N. O.
11B. (spolu s J. Veselým, autorem 7. kapitoly) Perspektiva víry. Úvod do eschatologie. Praha, Kalich 1992, 207 s.  /ISBN 80-7017-360-2/
[R: Miguez Revista Biblica 55 (1993), 243-244R; C. N. Hickling – Estudio Augustiniano 28 (1993), 157–159; B. Ericsson SEA 59 (1994), 189–191; A. Marmorstein CRBR 7 (1994), 87–89; E. Holland RStR 21 (1995). Nr. 4; P. Kolář TT 6 (1995), 106–107; G. Ringhausen, WLitA 34 (1995), 1]
12. Der Brief des Paulus an die Epheser (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament 10/2). Leipzig Evangelische Verlagsanstalt 1992, XXIV + 265 s. /ISBN 3-374-00361-3/
[R: A. Lindemann ThLZ 118 (1993), 611–613; S. Segert CV 35 (1993), 180–189; L. Visschers TTh 33 (1993), 296; A. Fuchs SNTU. A 20 (1995), 237–238]
13. Řecké dědictví v Orientu. Helénismus v Egyptě a Sýrii. Praha Oikúmené 1993, 378 s. /ISBN 80-85241-50-1/
[R: J. Brabec LitN 10.3. 1994, s.15; J. Mrázek CV 36 (1994), 61–62]
14. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha Vyšehrad 1993, 335 s. /ISBN 80-7021-054-4/
[R: A. Frolíková LF 117 (1994), 145–147; D. Papoušek Rel 2 (1994), 185–187; L. Tichý TT 5 (1994), 142]
15. Apoštolské vyznání víry. Třebenice Mlýn (Moulin) 1994, 143 s. (15A, 2 dotisk 1999)
15B. idem, 2. vydání 2004 /ISBN 80-901589-2-7/
16. (spolu s Josefem B. Součkem), Bibelauslegung als Theologie (sborník). (WUNT 100), Tübingen Mohr – Siebeck 1997, 342 s. /ISBN 3-16-146766-3/
[R: R. Oberforcher ZThK 120 (1998), 221–222; H.Giessen  – Ordenskorrespondenz 40 (1999), 109–110; Ch. Grappe RHPR 79, 270–271; R. Morgan, JThSt 51 (2000), 805–806; J. Schröter ThLZ 125 (2000), 72–75]
17. Theologie der lukanischen Schriften (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments – 174). Göttingen Vandenhoeck + Ruprecht 1998, 248 s. /ISBN 3-525-53861-8 kart.; 3-525-53857-X Gewebe/
17B. Vznešený Teofile!, Praha – Třebenice Mlýn 1998, 155 s. = český výtah, přeložil B. Vik /ISBN 80-902296-2-X/
[R: F. Karfík ThRefl 3 (1997), 184–185; W. Braun RStR 24 (1998), 424; A. van Diemer TTh 38 (1998), 310; L. D. Chrupcala – Liber Annuus 48 (1998), 597–601; J. Court ET 110 (1999), 295; D. Gerber RHPR 79 (1999), 496–497; M. Labahn Biblica 80 (1999), 433–438; K. W. Niebuhr ÖR 48 (1999), 404–405; E. Schweizer ThLZ 124 (1999), 403–405;S. McKnight, Ashland Theological Journal 31 (1999), 164-165; D. L. Balch JR 80 (2000), 495–497; R. J. Karris CBQ 62 (2000), 153–154; F. Scott Spencer, JBL 111 (2000), 364–366; Ch. Stenschke, NT 42 (2000), 191–193; Ch. Stenschke, Evangelical Journal of Theology 9 (2000), 187-192; A. Lindemann, ThR 70 (2005), 48-50].
18. Jesus in the Eyes of His Followers (Dead Sea Scrolls and Christian Origins Library 4), North Richland Hills, TX  BIBAL Press 1998, 101 s. /ISBN 0-94-103765-7/
[R: P. R. Davies ET 110 (1999), 411; M. Labahn Biblica 80 (1999) 433–438; J. Roskovec ThRefl 5 (1999), 85–87; J. Smolík KR 66 (1999), 81–83; D. Papoušek Rel 8 (2000), 224–227; L. Percer JBL 122 (2001), 561–563; Perra Kea RStR 28 (2002), 75]
19. (vydavatel spolu s J. A. Dusem) Neznámá evangelia (Novozákonní apokryfy I), Praha Vyšehrad 2001, 463 s. – autor: Úvod (17–36), Apokryfní části kanonických evangelií (37–42), Tajné evangelium Markovo (47–51), Freerovo logion (54–55), Papyrus Egerton 2 – Úvod (63–76), Tomášovo evangelium, úvod, překlad, komentář (77–153), Rozhovor se Spasitelem (167–178), Filipovo evangelium – překlad první části (209–213) [celkem 29%]
19B. Totéž, 2. vydání 2006 /ISBN 80-7021-406-6/
[R: anonym LitN 1. 9. 2001]
20. (vydavatel spolu s Janem Roskovcem [P. P. 15% + spoluvyd.]) Philosophische Hermeneutik und biblische Exegese – Philosophical Hermeneutic and Biblical Exegesis (WUNT 148), Tübingen Mohr – Siebeck 2002, 389 s. (viz i C/63–64) /ISBN 3-16-147894-0/
[R: red., Theology Digest 50 (2003), 283–284; A. van Wieringen, TTh 43 (2003), 295; R. Vicent, Salesianum 65 (2003), 615–616; P. Frick RBL 09/2004; W. W. Lee RStR 32 (2006), 117]
21. List Efezským (Český ekumenický komentář k NZ 10), Praha ČBS (CBS) 2005, 102 s. /ISBN 80-85810-38-7/
21B. Totéž, 2. opravené vydání  2006 /ISBN 80-85810-47-6/
°21C.  De brief aan de Efeziërs, translated by Lisa Fikejsová-Brouwers, Delft: Eburon Uitgeverij 2008,  169 p. /ISBN 978-90-5972-247-7/
[R: L. Heryán, Universum, spec. I/2005, 48]
22. Ježíš Nazaretský. Historický obraz a jeho interpretace (Edice OIKOYMENH 111), Praha OIKOYMENH 2005, 175 s. /ISBN 80-7298-135-8/ °(většinu článků přeložila do češtiny L. Kopecká)
[ R.: J. Dvořáček ThR 11 (2005), 216-219; J. Zámečník CV  48 (2006), 72-76; D. Papoušek Religio 14 (2006), 285-287]
23. (editor a autor 1. části = učebnice, spoluautor 3. části = výklady textů – 52% celkového textu) Hermeneutika jako teorie porozumění. Od základních otázek jazyka k výkladu bible. (Spoluautoři: J. Čapek, R. Dostálová, L Karfíková, A. Kliková, Z. Mathauser, J. Mrázek, I. Noble, A. Pištora, M. Prudký, J. Roskovec, + J. B. Souček, H. Šmahelová (Edice theologie), Praha Vyšehrad 2006, 510 s. /ISBN 80-7021-779-0/
[R: M. Láb, Universum r. 16, č. 2 (2006), 49; D. Iwashita, Lidové noviny, 10.6.2006.; P. Keřkovský Protestant 17 (2006), č.5, s.6; Bargár, KF 75(2007),74-76; °J. Hroch FČ 56 (2008), 599-603]
24. Einleitung in das Neue Testament (UTB 2798) spoluautor U. Heckel (33%), Tübingen: Mohr- Siebeck 2007, 796 str. /ISBN 978-3-8252-2798-2 [UTB]; 978-3-16-148011-9  [R: W. Elliger, Evangelische Sammlung in Würtemberg 40 (2008), 29-30; J. Walter, Würtembergische Bibelgesellschaft News 28/2008; D. A. Cineira, Estudios Agustiniano 43 (2008), 211-212; °NTA 52 (2008),  372; °E. Lohse, FAB 61 (2008), 19-22; °Ch. Stenschke, JEvTh 22 (2008). 214-216; °E. Lohse, ThR 73 (2008), 472-474; °G. Campbell, JSNT 30.5 (2008), 1-2; °F. Röcker, ThB 39 (2008), 383-385; °S. Herrmann, Forum.entwurf 3 (2008); °R. Gebauer, Theologie für die Praxis 35 (2009), 47-49]
°25. W. B. Oerter – P. Pokorný (vyd.), Rukopisy z Nag Hammádí 1 (Kodex II/2-7): Předmluva (editoři) 13; Kodexy z Nag Hammádí (W. B. Oerter – P.P.) 17-51 /ISBN 978-80-7021-875-4/; Tomášovo evangelium (NHC II/2) (PP) 65-182; Filipovo evangelium (NHC II/3) (L. Kopecká – PP) 185-205; Podstata archontů (NHC II/4) (Z.Vítková – PP) 209-227 [R: ]
°26. Od Ježíše k teologii. Soubor studií (SAT 12), Jihlava: Mlýn 2008, 124 s. /ISBN 978-80-86498-24-9; ISSN 1802-6818/
°27. A Commentary on the Gospel of Thomas. From Interpretations to the Interpreted (Jewish and Christian Texts in Contexts and related Studies – 5), New York – London 2009, 177str. /ISBN 978-0-5670-2744-3/ [R: M.Meyer, CBQ …]
°28. (vydavatel spolu s J. H. Charlesworthem [P.P. 6 %  + spoluvyd.]), Jesus Research. An International Perspective (PPS), Grand Rapids, Mi – Cambridge, U. K.:  Wm . B. Eerdmans 2009, 237 str. /ISBN 978-0-8028-6353-9/, Preface x-xxii;  Demoniac and Drunkard (viz C/87) [R:  ]

B. Disertace a habilitace

1. CΩMA XPICTOY v epištole Efezským. Praha 1959  (ThDr)
2. Viz A/2 – (CSc)
3. Gnostická mystéria. Praha 1962  (habilitace)
4. Dvě studie o raně křesťanské literatuře (autoreferát o A/8 a A/10). Praha 1993 (DrSc)

C. Vybrané časopisecké studie z biblistiky (Nový zákon) a religionistiky

včetně studií tohoto typu vydaných ve sbornících:
1. SOMA CHRISTOY im Epheserbrief. EvTh 20, 1960, 456–464
2. Das Magische in den Attismysterien. LF 85, 1962, 51–56
3. Der Epheserbrief und gnostische Mysterien. ZNW 53, 1962, 160–194
4. (spolu s J. L. Hejdánkem) Jesus, Glaube, Christologie, Th Z 18, 1962, 268–282
4B. idem, česká verze, ThPřKR 92, 1962, 45–53
4C. idem, česká verze, v: L. Hejdánek, Filosofie a víra. Nepředmětnost v myšlení, Praha Oikúmené 1999, 9–25
5. Das sog. Evangelium Veritatis und die Anfänge des christlichen Dogmas. LF 87, 1964, 51–59
6. Der Ursprung der Gnosis. Kairos 7, 1967, 94–105
6B. První období gnose. ThPřKR 34, 1967, 73–79
6C. Der Ursprung der Gnosis. V: Gnosis und Gnostizismus (Wege der Forschung 262). Vyd. K. Rudolph. Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1975, 749–767
6D. idem, v: A/16, 155–167
7. Die Worte Jesu nach der Logienquelle im Lichte des zeitgenössischen Judentums. Kairos 9, 1969, 172–180
7B. Učení Ježíšovo. ThPřKR 34, 1967, 27–33
8. Gnosis als Weltreligion and als Häresie. Numen 16, 1969, 51–62
9. Die Romfahrt des Paulus und der antike Roman. ZNW 64, 1973, 233–244
10. Der Theologe J. B. Souček. EvTh 32, 1972, 241–251
10B. idem, CV 15, 1972, 161–172
11. Der soziale Hintergrund der Gnosis. V: Gnosis und Neues Testament. Vyd. K. W. Tröger. Berlin Evangelische Verlagsanstalt 1973, 77–87
11B. idem, Gütersloh, vyd. G. Mohn
12. The Temptation Stories and Their Intention. NTS 20, 1973–1974, 115–127
12B. Perikopy o Ježíšově pokušení na poušti. V: viz níže E/3, 115–127
12C. The Temptation Stories and Their Intention, v: A/15, 275–287
13. Die Bedeutung der griechischen Mystik. Helikon 11–12, 1971–1972, 507–513
14. „Anfang des Evangeliums“. Zum Problem des Anfangs und des Schlusses des Markusevangeliums. V: Die Kirche des Anfangs (FS H. Schürmann), vyd. R. Schnackenburg, J. Ernst a J. Wanke. Leipzig St. Benno Verlag 1978, 115–132
14B. idem, vyd. Herder Verlag  Freiburg i. Br.
14C. Počátek evangelia. K problému počátku a konce Markova evangelia. V: Kristus a dějiny (SAT VIII). Praha Kalich 1987, 5–28
14D. Anfang des Evangeliums, v: A/16, 237–253
15. Über die sog. individuelle Eschatologie der Gnosis. V: Studien zum Menschenbild in Gnosis und Manichäismus (Wissenschaftliche Beiträge 1979/39 /K 5/), vyd. P. Nagel. Halle (Saale) Martin‑Luther-Universität 1979, 127–137
16. Das Wesen der exegetischen Arbeit. Communio viatorum 23, 1980, 167–178
16B. Povaha exegetické práce. V: Kristus a dějiny /viz níže E/8/, 97–109
17. Christologie et baptême à l’époque au christianisme primitif. NTS 27, 1980–1981, 368–380
17B. Christologie a křest v raném křesťanství. KR 47, 1980, 149–157 (zkráceno)
17C. Christologie a křest v raném křesťanství, v: A/15, 223–235
18. Expedice Nag Hammádí III. V: Miscelanea 1978 (SAT II). Praha Kalich 1979, 105–117
19. Der Begriff der Person und die Auslegung des Neuen Testaments. V: De servitute gratiosa (FS L. M. Pákozdy) (A Raday Kolleguim Kyadvaniai II–4). Berlin Ref. Akademie in Budapest 1981, 58–78 (rotaprint)
20. Probleme biblischer Theologie. ThLZ 106, 1981, 1–8
20B. Základní problémy biblické teologie. V: Biblické studie (SAT IV), Praha Kalich 1982, 7–22 (zkráceno)
20C. Probleme biblischer Theologie, v: The Bible in Cultural Context, Brno ČSSN 1994. 239–245 (nová verze)
20D. idem, v: A/15, 109–119
21. Nejstarší křesťanské vyznavačské formule. V: Do posledních končin (FS J. Smolík) (SAT V). Praha Kalich 1982, 27–44
22. Skutky Petra a dvanácti apoštolů – NHC VI/1. KR 49, 1982, 171–176
23. Der irdische Jesus im Johannesevangelium. NTS 30, 1984, 217–228
23B. Pozemský Ježíš v Janově evangeliu. KR 49, 1982, 198–204
23D. Der irdische Jesus im Johannesevangelium, v: A/16, 327–339
24. Greek Philosophy in the Apostle Paul’s Letter to the Colossians. V: Concilium Eirene XVI/1. Praha Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV 1983, 286–291
25. Das theologische Problem der neutestamentlichen Pseudepigraphie. EvTh 44, 1984, 486–496
25B. Problém novozákonní pseudepigrafie, do češtiny přeložil J. Mrázek. V: Kristus a dějiny /viz níže E/8/, 111–125
26. Die gnostische Soteriologie in theologischer und soziologischer Sicht. V: Religionstheorie und politische Theologie II: Gnosis und Politik. Vyd. J.Taubes. Paderborn – Wien – Zürich W. Fink Verlag + Verlag F. Schöningh 1984, 154–162
27. Das Markusevangelium. Literarische Einleitung mit Forschungsbericht. V: ANRW II/25/3. Vyd. H. Temporini a W. Haase. Berlin – New York Walter de Gruyter 1985, 1969–2035  /ISBN 3-11-010370-2/
28. Zur Entstehung der Evangelien. NTS 32, 1986, 393–403
29. Přikázání lásky. Kapitola z novozákonní etiky. V: Kristus a dějiny (viz níže E/8), 75–84
30. Lukas 15,11–32 und die lukanische Soteriologie. V: Christus bezeugen (FS W. Trilling) (Erfurter theologische Studien Bd. 59). Vyd. K. Kertelge, T. Holtz a C. P. März. Leipzig St. Benno Verlag 1989, 179–192
30B. idem, vyd. v: Freiburg i. Br. Herder Verlag.
30C. Luk. 15,11–32 a Lukášovo pojetí spásy. KR 56, 1989, 73–182
30D. Lukas 15,11–32 …, v: A/16, 301–314
31. Albert Schweitzer jako biblista, v: O. Funda (vyd.), Albert Schweitzer jako zastánce kritického myšlení a úcty k životu, Praha Vyšehrad 1989, 42–47
32. Die Herrenworte in Thomasevangelium und bei Paulus. Ein Bericht zur Überlieferungsgeschichte der Sprüche Jesu. V: Carl‑Schmidt‑Kolloquium (Wissenschaftliche Beiträge 1990, 23 /K 9/), vyd. P. Nagel. Halle (Saale) Martin‑Luther‑Universität 1990, 157–164
33. Neutestamentliche Ethik und die Probleme ihrer Darstellungen. EvTh 50,1990, 357–371
34. Strategies of Social Formation in the Gospel of Luke. V: Gospel Origins and Christian Beginnings (FS J. M. Robinson),  vyd. Ch. W. Hedrick, J. T. Sanders a H. D. Betz. Sonoma, CA Polebridge Press 1990, 106–119
34B. Sociální strategie lukášovských spisů. V: Teologie života ( FS K. Gábriš), vyd. K. Nandrásky. Liptovský Mikuláš Tranoscius 1989, 56–63 (zkráceno)
34C. Die soziale Strategie in den lukanischen Schriften, CV 34, 1992, 9–19 (nová verze)
35. K metodologii religionistiky. V: Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. Brno Společnost pro studium náboženství ÚVSV ČSAV 1990, 157–163 (včetně diskuse)
36. Das Neue Testament – seine Erforschung und Deutung. V: Informationes Theologiae Europae, Frankfurt a. M. etc. Peter Lang 1992, 59–77
37. The Problem of Biblical Theology, Horizons in Biblical Theology 15, 1993, 83–94
38. Český ekumenický překlad Písma, v: Česká bible v dějnách kultury, Brno Czech Society for Study of Religions 1994, 11–16 (včetně diskuse)
39. Griechische Sprichwörter im Neuen Testament, v: Tradition und Translation (FS C. Colpe), Berlin – New York W. de Gruyter 1994, 336–343
39B. idem, v: A/16, 147–154
40. Die Bedeutung des Markusevangeliums für die Entstehung der christlichen Bibel, v: Text and Context (FS L. Hartman), vyd. T. Fornberg and D. Hellhom, Oslo – Copenhagen Stockholm – Boston 1995, 409–427
40B. idem, v: A/16, 255–273
41. „… bis an das Ende der Erde“, v: Landgabe (FS J. Heller), Praha – Oikúmené 1995, 198–210
41B. idem, v: A/16, 315–325
42. Sibyliny věštby III–V, v: Starozákonní pseudepigrafy I, Praha Vyšehrad 1995, 290–356
42B. idem v 2. vyd., 1998 (ISBN 80-7021-244-6)
43. „From a Puppy to the Child“. Some Problems of Contemporary Exegesis Demonstrated from Mark 7.24–30 Par. NTS 41 (1995), 321–334 (přednáška prezidenta SNTS)
43B. Od štěněte k dítěti KR 60, 1993, 169–176.197–201 (první verze)
43C. „From a Puppy to the Child“. Some Problems of Contemporary Exegesis Demonstrated from Mark 7.24–30 Par., v: A/16, 69–85
44. Pozemský Ježíš v Pavlových listech, v: Ministerium Verbi Divini (FS P. Filipi), Praha Kalich 1996, 81–98 (ISBN 80-7017-984-8)
45. Antigone und Jesus (Opfer und Hoffnung), v: Geschichte – Tradition – Reflexion III (FS M. Hengel), Tübingen Mohr – Siebeck 1996, 49–62 (ISBN 3-16-146677-9/
45. idem,  v: A/16, 133–146
46 „Mužové athénští!“ Sk 17,16–34 a funkce teologické fakulty v rámci univerzitních věd, ThRefl 2 (1996), příloha  čísla 2, VI–XII (ISSN 1211-1872)
46. idem, v: Ročenka ETF UK 1996–1999, 34–42
46. „Ihr Männer von Athen!“ Apg 17,16–34 und die Rolle der theologischen Fakultät im Rahmen der Universitätswissenschaften, v: A/15, 87–97
47. Was ist (die biblische) Exegese?, v: Wege zum Verständnis (FS Ch. Demke), Leipzig Evangelische Verlagsanstalt 1997, 227–237
47. Výklad textu. Teze o hermeneutice, zejména biblické, v: Logos a svět (FS L. Hejdánek and J. S. Trojan). Praha Oikúmené 1997, 206–21
48. Jesus als Gleichnis Gottes. Möglichkeiten und Grenzen einer These, EvTh 57 (1997), 401–409 (ISSN 0014-3502)
°57B. Ježíš jako podobenství Boha, in: Ježíš Nazaretský … A/22, 133-143
49. Lukas 1,1–4 als Prolog zum lukanischen Doppelwerk, v: Warszawskie studia theologiczne 10 (1997) (FS K. Romaniuk), 271–276 (ISSN 0209-3782)
49B. Lk 1,1–4 / prolog k oběma knihám věnovaným Theofilovi, v: Doctor universalis (FS L Csémy), Budapest – Prága 2003, 137–142
50. Jákobova modlitba, v: Zd. Soušek, Knihy tajemství a moudrosti II, Praha Vyšehrad 1998, 336–342
51. Die Bergpredigt/Feldrede als supraethisches System, v: K. Wengst – G. Sass (vyd.), Ja und  Nein. Christliche Theologie angesichts Israels (FS W. Schrage), Neukirchener Verlag 1998, 183–193 (ISBN 3-7887-1707-6) /3% textu/
°51B. Království Boží a etika, in: Ježíš Nazaretský … A/22, 22-102
52. St. John’s Revelation: Structure and Message, v: 1900th Anniversary of the Book of John’s Revelation (Symposion at the University of Athens 1995), Athens Monastery St. John at Patmos 1999, 499–512
52B. Struktura a záměr Zjevení Janova (do češtiny přel. L. Kopecká), v: „Pouštěj svůj chléb po vodě …“ (FS  M. Balabán), CDK Brno 1999, 191–202 (ISBN 80-85959-51-8) /5% textu/
53. Römer 12,14–21 und die Aufforderung zur Feindesliebe (Q 6,27 Par.), v: Dummodo Christus annuntietur (FS J. Heriban), Roma LAS 1999, 105–112 (ISBN 88-213-0401-9)
54. „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen …“ (Mt 18,20), v: Gemeinde ohne Tempel – Community without Temple. Zur Substituierung und Transformation des Jerusalemer Tempels (Konferenz Greifswald 1998) (WUNT 116), Tübingen Mohr – Siebeck 1999, 477–488 (ISBN 3-16-147050-8)
54B. „Neboť kde jsou dva neb tři shromážděni“, Theologická Reflexe 5 (1999), 120–130 (ISSN 1211-1872)
55. Postmodernes Ostern im Neuen Testament, v: Ehrenpromotion John Barton – Petr Pokorný (Bonner Akademische Reden 82), Bonn Bouvier 1999, 28–40  (ISSN 0334-1857)
55B. Postmoderní velikonoce v Novém zákoně, ThRefl 5 (1999), 7–16 (ISSN  1211-1872)
56. Justification and Sanctification according to the Scriptures, v: Justification and Sanctification in the Traditions of the Reformation (Studies from WARC), Geneva 1999, 11–17
57. K společenské roli prvotního křesťanství, Rel 7 (1999), 119–128
57B. Die soziale Rolle der Alten Kirche, v: Geschichte und Geschichtlichkeit (vyd. E. Noort), Rijksuniversiteit Groningen 2000, 43–56
58. Problém biblických překladů, v: Sborník Katolické teologické fakulty UK (FS F. Novák), Karolinum Praha 2000, 210–215 (ISBN 80-71=84-939-1)
59. Religionsfreiheit – ein Thema des Neuen Testaments?, v: G. Frank – J. Haustein – A. de Lange (vyd.), Asyl, Toleranz, Religionsfreiheit (Bensheimer Hefte 95), Göttingen 2000, 40–49
60. Matth 25,31–46 und die Globalisierung christlicher Ethik, Communio viatorum  43 (2001), 153–158 (ISSN 0010-3713)
61. „Dies Geheimnis ist groß“. Epheser 5,21–33: Theologische Voraussetzungen und hermeneutische Folgen einer paränetischer Aussage, BThZ 19 (2002), 175–182 (ISSN 0724-6137)
61B. Exegetické zamyšlení nad Ef 5,21–33, v: Z Nového zákona – From the New Testament (FS Z. Sázava), Praha 2001, 38–42 (zkrácená verze)
61C. Exegetic Comment on Ephesians 5,21–33 (výtah z 63B), ibid. 43–45.
62. Luk. 17,33par. und ein (damals) bekanntes Sprichwort, v: H.-G. Bethge – St. Emmel – K. L. King – J. Schlatterer (vyd.), For the Children, Perfect Instruction (FS H.-M. Schenke) (Nag Hammadi and Manichean Studies 54), Leiden – Boston 2002, 387–398 (ISSN 0929-2470)
62B. Jedinečný příběh Ježíšův a (tehdy) známé přísloví (L 17,33par.), v: Lad. Puršl (vyd.), Při brodu Jabok (FS Mireia Ryšková), Praha 2001, 152–158 (předběžná verze)(ISBN 80-7172-768-7)
°62C. Ježíš v nebezpečí života, in: Ježíš Nazaretský… A/22, 90-102
63. Der Evangelist Lukas und die theologische Bedeutung seines Werkes, v: G. Leonardi – F. G. B. Trolese (vyd.), San Luca Evangelista – testimone della fede che unisce I (Atti del congresso internazionale, Padova 2000)  (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana 28), Padova 2002, 255–264
64. Philosophische Hermeneutik und biblische Exegese (předmluva ke sborníku s úvodem do problematiky), v: Petr Pokorný and Jan Roskovec (vyd.), Philosophical Hemeneutics and Biblical Exegesis (WUNT 153), Mohr – Siebeck, Tübingen 2002, 1–4
65. Christliche Verkündigung als Modell des hermeneutischen Prozesses nach 1Kor 14,23–25, ibidem 245–251
66. Jesus von Nazareth als Problem der historischen Forschung und ihrer theologischen Interpretation (Úvod k příspěvkům z pražského kolokvia otištěným v témže sešitu), Communio viatorum 44 (2002), 137–138 (ISSN 0010-2713)
67. Stilistische und rhetorische Eigentümlichkeiten der ältesten Jesustradition, v:  J. Schröter – R. Brucker (vyd.), Der historische Jesus. Tendenzen und Perspektiven der gegenwärtigen Forschung (Beiheft ZNW 114), Berlin – New York 2002, 393–408 (ISBN 3-11-017511-8)
°67B Lexikální a rétorické zvláštnosti nejstarší ježíšovské tradice, in: Ježíš Nazaretský … 74-89
°68( vloženo, posunité číslování) 68. Colossians 1,1-8 and 4,7-18, The Bearers of Pauline Heritage, in: B. Standaert (ed.), „Le Christ totut et en tous“ (Col 3,11). L ´épitre aux Colossiens (Benedictina 16). Roma: Abbaye de S. Paul 2003, 121-133
69. Ježíšovo evangelium očima jeho protivníků (Q 7,33–34), v: Apokaradokia (FS J. Grešo), Bratislava 2003, 91–96
70. Skutky  Petra a dvanácti apoštolů – NHC VI/1 (3: překlad z koptštiny); List Laodikejským (6.2 Překlad z latiny společně s J. A. Dusem), in: J. A. Dus (ed.), Příběhy apoštolů. NZ apokryfy II, Praha, Vyšehrad 2003, 85-100;
71. Der Evangelist Lukas als Interpret älterer Bekenntistraditionen, v: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen: I. Philologisch – historische Klasse, Jahrgang 2004, Heft 1, 1–23 (ISSN 0065-5287)
72. Das Neue Testament und die Frage nach dem Volk, Communio viatorum 47 (2004), 15–25 (ISSN 0010-3713)
°72B. Nový zákon a otázka národa, in: Od Ježíše… A/26, 63-70
73.Markovo evangelium a lukášovské spisy, v: L. Karfíková a J. Mrázek (vyd.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, Mlýn, Jihlava 2004, 69-84 (ISBN 80-86498-08-5)
74. Der Offenbarungsbegriff und die Philosophie. Beobachtungen eines Exegeten., in: M. Wladika (Hrsg.), Gedachter Glaube. FS H. Hofmeister, Würzburg: Königshausen & Neumann 2005,169-177 (ISBN 3-8260-3055-9)
74B. Pojem zjevení a filozofie, in: Sborník Katolické teologické fakulty IX. (Die verbum), Praha: Karolinum 2007, 93-102 /ISBN 978-80-246-1331-4/
74C. Teologie a filozofie, in: Vita activa – vita contemplativa (FS Janu Sokolovi) ed. J. Kružík, Praha 2006, 458-465 (ISBN 80-239-6980-3) – /přepracovaní verze/
°74D. Totéž, in: Od Ježíše … A/26, 53-62
75. Die matthäische Teologie – eine bewusste Rückehr zur Lehre Jesu?. In Ch. Bottrich (vyd.), Eschatologie und Ethik im frühen Christentum (FS Günther Haufe), Frankfurt: Lang 2006, 213-225 (ISBN 3-361-54377-8), 213-223
°74B. Matoušova teologie – vědomý návrat k učení Ježíše Nazaretského, in: Ježíš Nazaretský… A/22, 116-127
76. „The Grace of Lord  Jesus Be with All“, in: DIAKONIA – LEITOYRGIA – ChARISMA (FS G.A. Galitis), /Holy Metropolis of Thivai and Levadeia- Center for Archaelogical Historical and Theological Studies/, Levadeia 2006, 519-524 (ISBN 960-88994-5-1)
76B. “Milost Pána Ježíše se všemi” (Zj 22,21),, in: J. Brož – M. Mikulicová (vyd.), Sborník katolické teologické fakulty VIII (FS J. Merell), Praha: UK – Karolinum 2006, 121-126 (ISBN 80-246-1121-X)
°76C. totéž, in Od Ježíše … A/26, 83-88
77. Die Chancen der postmodernen Zeit, in:”Elmenvén tegyetek taníványokká minden népeketz…“ (FS K. Tóth), Budapest 2006, 161-167 (ISBN 963 558 058 4)
77B. přetištěno v maďarském překladu v: Confessio, Budapest  (bližší nezjištěno)
78. Biblistika jako věda, in:  P. Gallus – P. Macek (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, (Moderní česká teologie), Brno: CDK , 31-36 ( ISBN 80-7325-083-3)
79. O Jakubovi spravedlivém; O druhém zjevení Janově; 2, Zjevení Jakubovo (překlad z koptštiny), in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy, NZ spokryfy III, Pha : Vyšehrad 2007, 461-461; 465,485-492 (ISBN 978-80-7o21-814-3)
80. Spuren einer alten Christologie in der Passionsgeschichte, in: V. A. Lehnert u. U. Rüsen-Weinhold (vyd.), Logos – Logik – Lyrik (FS K. Haacker) (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte – 27), Leipzig: EVA 2007, 288-296 (ISBN 978-3-460-00601-0)
°80B. Stopy předvelikonoční christologie v pašijním příběhu, in: Od Ježíše…A/26, 26-34
°81. Ježíš a etika, in: Jdi a jednej také tak (Kurs SPEKu 2008, knižnice SPEKu 13), EMAN 2008, 10-17 /ISBN 80-8621-35-5/
°81B.  Totéž, in: Od Ježíše … A/26, 3-12
°82. Reflexionen über die Rolle der Evangelien in den Anfängen der Kirche, in: P. Lampe – M. Mayordomo u. M. Sato (eds), Neutestamentliche Exegese im Dialog (FS U. Luz), Neukirchen: Neukirchener Verlag 2008, 135-147 /ISBN 978-3-7887-2283-8/
°83. Náboženská tolerance – téma Nového zákona, in: Angelus Pacis (FS N. Rejchrtová), vyd. P. B. Kůrka, J. Pánek a M. Polívka. Opera Instituti historici  Pragae C-20. Praha Historický ústav AV ČR 2008, 97-103 /ISBN 978-80-7286-125-5/
°84. Photius von Konstantinopol und seine Deutung des Matthäusevangeliums, in: M.Kulhánková – K. Loudová (ed.), EΠEA ΠTEPOENTA (FS R. Dostálová), Brno 2009, 276-284 /ISBN 978-80-7294-323-3/
°85. The Historical Jesus in Eastern Europe, in:  Ch. Boyer – G. Rochaje (ed.), Le Jésus de l´histoire à travers le monde. The Historical Jesus around the World,  Quebec: Fides 2009, 229-239 /ISBN 978-2-7621-2764-5/
°86. Die Eschatologie des Thomasevangeliums, Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity 13 (2009), 48-54 /ISSN 976-3-7887-2345-3/
°87.  Demoniac and Drunkard: John Baptist and Jesus According to Q 7,33-34, in A /28, p. 170-181

D. Recenze (výběr)

1. Theologische Literaturzeitung

(* přetištěno v anglické verzi  Review of Theological Literature– od 1999/ reprinted in the English selection – since 1999)
E. Gaugler, Der Epheserbrief, 92 (1967), 427
H. Binder, Der Glaube bei Paulus, 95 (1970), 102–103
P. Stuhlmacher, Das paulinische Evangelium I, ibidem 202–204
J. N. D. Kelly, A Commentary on the Epistle of Peter and of Jude, ibidem 351–352
J. Mánek, Ježíšova podobenství (Die Gleichnisse Jesu), 98 (1973), 588–589
D. L. Tiede, The Charismatic Figure as Miracle Worker, 100 (1975), 40–41
H. Merklein, Das kirchliche Amt nach dem Epheserbrief, ibidem 122–124
Studies in New Testament Language and Text (FS G. D. Kilpatrick), 103 (1978), 353–354
W. Thissen, Erzählung der Befreiung, 104 (1979), 578–580
J. M. Derrett, Studies in the New Testament I–II, ibidem 905–906
U. Berner, Die Bergpredigt, 106 (1981), 186–188
B. H. M. Standaert, L’ évangile selon Marc, ibidem 256–257
C. R. Kazmierski, Jesus, the Son of God, ibidem 337–338
B. Byrne, Sons of God – Seed of Abraham, 107 (1982), 46–47
K. Koschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum, ibidem 112–114
W. Telford, The Barren Temple and the Withered Fig Tree, ibidem 675–676
J. Gray, The Biblical Doctrine of the Reign of God, ibidem 722–724
G. Strecker, Eschaton und Historie, ibidem 738–739
O. Ogawa, L’ historie de Jésus chez Matthieu, 109 (1984), 194–194
J. Ernst, Das Evangelium nach Markus, 110 (1985), 448–450
J. M. Derrett, Studies in the New Testament III, ibidem 527–528
O. Cullmann, Einführung in das Neue Testament, 111 (1986), 23–24
J. M. Derrett, The Making of Mark, ibidem 360–361
W. M. Thompson, The Jesus‑Debate, ibidem 620–622
J. D. Kingsbury, The Christology of Mark’s Gospel, ibidem 818–819
D. Lührmann, Auslegung des neuen Testaments, 112 (1987), 106–108
J. A. T. Robinson, Wann entstand das Neue Testament?, ibidem 435–437
D. G. Meade, Pseudonymity and Canon, 113 (1988), 101–102
H. Baarlink, Die Eschatologie der synoptischen Evangelien, ibidem 347–348
F. Mußner, Die Kraft der Wurzel, ibidem 523–525
J. Schreiber, Der Kreuzigungsbericht des Markusevangeliums, ibidem 673–674
M. Reiser, Syntax und Stil des Markusevangeliums im Lichte der hellenistischen Literatur, ibidem 893–895
D. O. Via, The Ethics of Mark’s Gospel, 114 (1989), 525–526
K. Usami, Somatic Comprehension of Unity, ibidem 732–733
L. J. Magness, Sense and Absence. Structure and Suspension in the Ending of Mark’s Gospel, ibidem 884–885
W. Weiß, „Eine neue Lehre im Vollmacht“. Die Streit‑ und Schulgespräche des Markusevangeliums, 115 (1990), 105–107
R. Hoppe, Epheserbrief – Kolosserbrief; N. T. Wright, The Epistles of Paul to the Colossians and to Philemon, ibidem 272–273
S. E. Dowd, Prayer, Power, and the Problem of Suffering, ibidem 891–892
J. M. Robinson, Messiasgeheimnis und Geschichtsverständnis, 116 (1991), 283–284
C. K. Barrett, Das Evangelium nach Johannes, 117 (1992), 120–121
B. Witherington, The Christology of Jesus, ibidem 277–278
K. P. Donfried (Hg.), The Romans Debate, ibidem 754–755
J. K. Elliott (Hg.), The Language and Style of the Gospel of Mark, 119 (1994), 986–987
J. Becker, Das Urchristentum als gegliederte Epoche, 120 (1995) 517–518
J. B. Gibson, The Temptations of Jesus, 121 (1996), 659–660
* H. Hübner, An Philemon. An die Kolosser. An die Epheser, 124 (1999), 174–174
S. J. Roth, The Blind, the Lame, and the Poor, ibidem 286–288
* M. Karris, Jesus Christus im Neuen Testament, ibidem, 740–741
B. D. Schildgen, Crisis and Continuity. Time of the Gospel of Mark, 125 (2000), 169–170
Bas M. F. van Iersel, Marc, ibidem, 284–285
E. K. Broadhead, Naming Jesus, ibidem, 1155–1156
M. Böhm, Samarien und Samaritai bei Lukas, 126 (2001), 922–923
R. Feneberg, Der Jude Jesus und die Heiden. Biographie und Theologie Jesu im Markusevangelium, ibidem 1267–1269
N. Dahl, Studies in Ephesians; R. J. Jeal, Integrating Theology and Ethics in Ephesians, 127 (2002), 394–395
Ben Witherington III, The Gospel of Mark, 127 (20029, 918–919
J. Schröter, Jesus und die Anfänge der Christologie, 128 (2003), 891–892
°J. M. Granados Dohas, La reconciliación en la Carta los Efesios y en la Carta a los Colosenses,  134 (2009), 555-556
°G. Sellin, Der an an die Epheser, ibidem 564-566

2. Journal of Biblical Literature

J. D. G. Dunn, A New Perspective of Jesus 124 (2005) (recenze v internetové podobě)

3. Folia philologica (Listy fiolologické)

R. Merkelbach, Roman und Mysterium in der Antike, 86 (1963), 336
U. Berner, Origenes, 105 (1982), 121–122
K. H. Schelkle, Paulus, ibidem, 183–184
K. Beyschlag, Grundriss der Dogmengeschichte, 107 (1984), 56–57
S. S. Averincev, Ot beregov Bospora do beregov Evfrata, 112 (1989), 52–53
Z. Kratochvíl, Prolínání světů, 117 (1994), 144–145

4. Deutsche Literaturzeitung

K. W. Tröger, Mysterienglaube und Gnosis in CH XIII, 93 (1972), 376–378

5. Archiv Orientální

T. O. Lambdin, Introduction to Sahidic Coptic, 58 (1990), 94
H.-M. Schenke – H.-G. Bethge – U. U. Kaiser (vyd.), Nag  Hammadi Deutsch I, 70 (2002), 95–96

6. Evangelische Kommentare

Bekenntnis zum Juden Jesus. F.‑W. Marquarts Christologie, 24 (1991), 237–239

7. Communio viatorum (viz obsahy ročníků)
8. Theologická příloha Křesťanské revue / Křesťanská revue / Theologická reflexe (viz obsahy)

E. Knižní publikace: Studijní texty a beletrie

1. Kirchenstruktur und Weltverantwortung (předmluva M. Stöhr) (Evangelische Zeitstimmen 57). Hamburg – Bergstedt H. Reich 1971, 45 s.
2. J. B. Souček, Řecko‑český slovník k Novému zákonu, 2.vyd., revid. J. Heller a P. Pokorný, Praha Kalich 1973, 376 s.
3. Úvod do exegeze. Praha Kalich 1979, 190 s. (skriptum)
4. J. B. Souček, Theologie apoštola Pavla. Doplnil a vydal P. Pokorný. Praha Kalich 1976, 252 s.
4B. idem, 1982, 2. vyd.
5. Spolu s M. Klapušem, Cvičebnice novozákonní řečtiny, Praha Kalich 1980, 119 s. (skriptum)
6. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Genève World Alliance of Reformed Churches 1981, 36 s.
6B–C. idem, anglické a francouzské překlady, ibidem
6D. idem, český překlad v částech v: Kostnické jiskry 1982
7. Kristus a dějiny (vybrané články), (SAT VIII). Praha Kalich 1987, 146 s.
8. (spolu s M. Bičem), Co nevíš o Bibli? Praha Česká biblická společnost 1997, 168 s.
8B. idem, 2. vyd. 2001 (na obálce chybný letopočet 1997) /ISBN 80-85810-25-5/
9. A  poslední budou první (paměti a krátké novely), Praha Kalich 2001, 127 s. /ISBN 80-7017-661-X/
°10. Den se přiblížil, Jihlava Mlýn 2007, 98 s. /ISBN 80-86498-21-2/    [R. D. Fišer, KR 2008 č.6. 34-35]

F. Český ekumenický překlad bible

(člen překladatelské skupiny od r. 1961, její předseda od r. 1977)
1. Bible. Ekumenický překlad. Praha Ekumenická rada církví 1979, 981 s. (části byly publikovány již dříve, od r. 1963, přetisky později)
1B. Bible. Ekumenický překlad (mírně revidované znění s deuterokanonickými knihami) Praha, Česká katolická Charita 1985 (1987), 1007 + 296 s. (+ další vydání v České biblické společnosti)
1C. idem, nově revidovaná verze 2001

G. Slovníky a encyklopedie

1. W. Beltz (vyd.), Lexikon der letzten Dinge, Augsburg Pattloch V. 1993: Lemmata: Eros in der Gnosis; Eschatologie in der Gnosis; Pneuma
2. Slovník: Judaismus, křesťanství, islám, Praha Mladá fronta 1994, 500 s.: 69 hesel v oddílu „Křesťanství“
3. Theologische Realenzyklopädie: Art: Pseudepigraphie I, Altes und Neues Testament, Bd.XXVII (1997), 645–655
3B. idem – Studienausgabe
4. Art. Jesus Christus I. Name und Titel. 2. Jesus als Christus, v: Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. III (2002) 4. vydání Tübingen: Mohr-Siebeck 2001, 467–470
°4B. Ježíš jako Kristus, in: Ježíš Nazaretský … A/22, 128-132
5. hesla G. Ebeling; E.Fuchs; M.Hengel in: E. Porter (ed.), Dictionary of Biblical Criticism and Interpretation, Grand Rapids, MI: Abingdon (GB), 2006 /ISBN10: 0-415-20100-4/
°6. P. Filipi a kol. Malá encyklopedie evangelických církví, Praha Libri, 2008 /ISBN 978-80-7277-378-7/, heslo Český ekumenický překlad Bible, s. 43-44

H. Predigtmeditationen

(EPM – Evangelische Predigtmeditationen /Berlin –Leipzig/, GPM – Göttinger Predigtmeditationen)
1. Matth. 11,16–19; 21,28–32; 5,25–26, v: Ch. Bourbeck (vyd.), Gleichnisse aus Altem und Neuem Testament. Schriftauslegung 8. Stuttgart Klotz V. 1971, 197–202.202–209.265–270
2A–B. Mark. 2,18–22, EPM 1976–77, I, 73–76; přetištěno v GPM 1976, 81–85
3A–B. Mark. 7,31–37, EPM 1978–79, II, 289–293 = GPM 1979, 345–350
4A–B. Joh. 1,43–51, EPM 1980–81, I, 73–76 = GPM 1980, 84–87
5A–B. Matth. 9,9–13, EPM 1982–83, I, 83–86 = GPM 1982, 106–110
6. Luk. 24,13.35, EPM 1984–85, I, 143–146
7A–B. Hebr. 12,1–3, EPM 1989–90, I, 142–144 = GPM 1990, 186–189
8A–B. Mark. 1,32–39, EPM 1992–93, II, 397–401 = GPM 1993, 397–401

I. Portréty biblistů

1. Rudolf Bultmann – Charles H. Dodd, KJ 59 (1974), č. 39
2. In Honor of  J. B. Souček, CV 34, 1992, 35–45
2B. idem, (česká verze), KR 59, 1992, 102–107
2C. idem, v: A/15, 13–23
3. Greetings from Prague to Tübingen: E. Käsemann 90, M. Hengel 70, CV 38 (1996), 278–280
4. Sedmdesát let Milana Balabána, v: Sborník k sedmdesátinám Milana Balabána, Praha Onyx 1999, 9–13
5. Jan Heller sedmdesátiletý a pětasedmdesátiletý, v: Pozdní sklizeň (FS Jan Heller), Advent-Orion Praha 2000, 155–162
6. Předmluva, v: J. B. Souček, Teologické a exegetické studie (vyd. J. Roskovec), CBS – ČBS Praha 2002, V–VI
7. Za profesorem Stanislavem Segertem  (1921-2005), Zpravodaj společnosti křesťanů a židů 84 (2005/5766), 36-37
°8. Jaroslav Pelikán (1923-2006): interpret křesťanské zbožnosti a teologie, in: J. Pelikán, Ježíš v proměnách staletí (překlad), Karmelitánské nakladatelství, 2008, 15-18

J. Překlady

1. A. Schweitzer, Die Mystik des Apostels Paulus, Kap. 6, v: O. Funda (vyd.), Albert Schweitzer jako zastánce kritického myšlení a úcty k životu, Vyšehrad Praha 1989, 194–227

K. Různé

1. Die Kirche am Beginn des nachkonstantinischen Zeitalters, v: Anruf und Aufbruch (FS G. Jacob), EVA – Berlin 1965, 160–173
2. ETF má děkana (uvádí „jad“), Protestant 1991, č. 7, 12–15  ///
3. Evergreen ježíšovského bádání, Přítomnost 2004, 4.č. 4, 48–49
4. Was Christus treybt, in: Ježíš Kristus, (Knihovna SPEK ), Benešov: Eman 2004, 12-18
5. 3 modlitby in: J. Jun – R. Kučerová (vyd.), Modlitby, Kalich , 2004
6. J. Grygar (vyd.), Věda a víra, Aldebaran Valašské Meziříčí 2004, 26-27
7. St. Luke´s Message about the Christian Relationship toward Israel, in: Irwin J. Borowski (vyd.), Defining New Christian – Jewish Dialogue, New York 2004, 116-117.
8. Pražské sympozium „Ježíšovské bádání“. Universum, speciál I/2005, 28-29
9. Ježíšova podobenství, 14 výkladů, ČB 81 (2005)
°10. Předmluva, in: P. Jandejsek a kol.. Hledání Ježíšovy tváře. Christologická čítanka. Praha: Jabok 2008, 5
°11. Vzpomínky Petra Pokorného na Sázavu a na dobré lidi, které jsem tam potkal, in: J. Vondra ml. A kol., Sázavský deník, Sbory ČCE Brno 2009, 167-171

L. Další menší práce

Přes 650 článků, zpráv, referátů, recenzí, básní v češtině, němčině a angličtině  v: Anno Domini, Evangelický týdeník – Kostnické jiskry (KJ), KR, CV, SAT, LitN, Zeitschrift für evangelische Ethik, Evangelický zpěvník, Faculty News, Evangelický časopis – Český bratr, Evangelický kalendář, ZdZ, FČ, Universum. Revue ČKA atd., např.:

Redakční rady

1. 1980–1983 a 1993–1996 New Testament Studies (Cambridge) člen redakční rady
2. Od r. 1990 vedoucí redakční rady českého Biblického slovníku
3. Od r. 1993-2006 člen redakční rady revue Religio, vyd. Masarykova Univerzita v Brně
4. Od r. 1998 člen redakční rady časopisu Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism, Los Angeles
5. Od r. 2001 člen redakční rady řady „Knihovna rané křesťanské literatury“, CBS Praha

O díle P. Pokorného

1. Who is Who in Biblical Studies and Archeology. Washington Biblical Archaeological Society 1983, 1993 2. vyd. a další
2. Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender. Berlin – New York, poslední vyd. 1992 (16. vyd.)
3. Bibliografie Petra Pokorného. V: Kristus a dějiny (SAT VIII). Praha Kalich 1987, 131–142
4. R. Stuhlmann, Ein Impuls mit unübersehbarer Wirkung. P. Pokornýs Entwurf zur Entstehung der Christologie. EvTh 47, 1987, 260–265
5. Kdo je kdo v České republice. Praha Kdo je Kdo – Publishers 1991, 1994 2. vyd., 1999 3. vyd.
6. Československý biografický slovník. Praha Academia 1992
7. J. Tomeš a kol., Český biografický slovník II, Praha 1992, lemma Pokorný Petr
8. Who is Who in the World, New Providence, NJ 1996 a další vydání (hodnota této publikace je sporná!)
9. EPITOAYTO. Studies in honour of Petr Pokorný on his sixty-fifth birthday, Mlýn, Třebenice 1998, 332 s.
10. EPITOAYTO. Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného, Mlýn, Třebenice 1998, 240 s.
11. M. Wolter, Laudatio auf  Petr Pokorný, v: C/54 (viz výše), 15–20
12. Všeobecná encyklopedie Diderot, čtyřdílné vydání (1999) a širší vydání (8 dílů) /heslo/
(13. M. Hengel, Judaica, Hellenistica et Christiana (= WUNT 109), Mohr – Siebeck, Tübingen 1999, 466 s., připsáno P. P.)
14. Universum. Všeobecná encyklopedie 7 (česká varianta Das Bertelsmann Lexikon), Odeon, Praha 2001 /heslo/
15. J. Mamula, Petr Pokorný sedmdesátník, Český bratr – Evangelický časopis 79 (2003), č. 7, 18.
16. J. Veselý, Stalo se v jednom okamžiku, Evangelický týdeník – Kostnické jiskry 88 (2003), č.19, 4
17. J. Roskovec, Profesor Petr Pokorný sedmdesátníkem, Informační bulletin České biblické společnosti 2003, 14–17
18. Zd. Sázava, Jubileum – pohled zpět i vpřed, Theologická Revue 74 (2003), 243–246
19. Testimony and Interpretation. Early Christology in its Judeo-Hellenistic Milieu. Studies in Honor of Petr Pokorný. Eds. J. Mrázek – J. Roskovec, T. & T. Clark International, London – New York, 2003, 328 p. /ISBN 0-567-08298-9/
[R:  L. Percer RBL 01/2006]
20. Biogramy:  Učená společnost České republiky 1994-2004, The Learned Society of the Czech Republic 1994-2004, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen – Kompetenz Handbuch II, 2003 (abecedně)
20. J. Dvořák – V. Dvořák, Českobratrské Prosečsko, Třebíč 2005, medailon str. 466n, 2. vyd. 2006
(21. J. H. Charlesworth /ed./, The Bible and the Dead Sea Scrolls I-III, Waco /TX/: Baylor University Press 2006, dedikováno P.P., D. Moody-Smithovi, E.P. Sandersovi, Pederu Borgenovi, Herrmannu Lichtenbergerovi, Gerdu Theissenovi, Carlo M. kardinálu Martinimu a Shemaryahu Talmonovi)
(22. J. H. Charlesworth (ed.), The Dead Sea Scrolls 3, Tübingen – Louisville,KT : Mohr – Siebeck; Westminster John Knox Press 2006 (dedikováno P.P. a P. Borgenovi)
°23. E. Veber, Prof. Petr Pokorný, Katakomby, prosinec 2007
°24. Od Ježíše k teologii = A/26, část III (Bibliografie)