Modelový projekt rozvoje venkovské obce

Jednou z priorit IKM je vytvoření modelového projektu venkovské obce, která směřuje k vytvoření komunity. To představuje vznik komunitní platformy pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru a plánování integrovaného a dlouhodobě udržitelného rozvoje obce v oblastech kultury, politiky, ekonomiky a životního prostředí. Venkovská obec je obec do 3000 obyvatel, kterých je v naší zemi spolu s malými obcemi více než 6000 a žije v nich nadpoloviční počet obyvatel ČR.
Modelový projekt realizuje IKM ve spolupráci s obcí Tisá v Českém Švýcarsku, ve které od roku 2004 probíhají setkání lidí z projektu WebDialog a kde má IKM k dispozici objekt na vybudování centra pro vzdělávání a dialog.
Konkrétní projekty v obci Tisá, ve spolupráci s UJEP, dalšími univerzitami, nadacemi a zahraničními partnery, jsou:
a) Vytvoření komunitní platformy a spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
b) Projekt terénní sociální péče pro sociálně ohrožené obyvatele.
c) Projekt „EnergoDialog“ na využití alternativních zdrojů energie, ve spolupráci se saskými univerzitami.
d) Revitalizace centra obce Tisá jako místa pro setkávání a projekt rozvoje turistického ruchu.
Dokumenty ke stažení:
Propagační leták Institutu kritického myšlení pro Tisou pdf-16
Komunita Tisá – její rozvoj a péče o zdraví pdf-16