Mgr. Tomáš Růžička

ruzicka-tomasManažer, ornitolog a školitel interpretace místního dědictví, narozen 25. října 1967 v Praze. V současné době působí jako výkonný ředitel ekologické Nadace Partnerství.

O sobě

Vystudoval Katedru ochrany životního prostředí, PřF UK, kde spoluzakládal v roce 1989 občanské sdružení Zelený telefon, které řešilo problémy obyvatel vztahující se k životnímu prostředí. Organizoval hlídání hnízd dravců na Slovensku před vykrádáním a koordinoval českou účast na první mezinárodní konferenci ve střední Evropě zaměřenou na ochranu životního prostředí v Bratislavě. Jako manažer ekologického programu působil v Amerických mírových sborech (US Peace Corps), kde připravoval program a umístění dobrovolníků v ekologických nevládních organizacích. Na University of Michigan v Ann Arboru absolvoval roční program zaměřený na ochranářskou biologii a vedení neziskových organizací a účastnil se programu pro vedoucí osobnosti v oblasti udržitelného rozvoje – LEAD. Je absolventem Fulbright-Masarykova stipendia na University of Vermont a Quebec–Labrador Foundation v roce 2008.

Od roku 1993 působí na různých pozicích v Nadaci Partnerství, od roku 2011 je jejím výkonným ředitelem. Věnuje se propagaci dobré praxe v oblasti interpretace místního dědictví a organizuje školení na toto téma pro neziskové organizace i státní správu. Je členem Rady Národního pozemkového spolku při Českém svazu ochránců přírody.

O své tvorbě

Organizoval řadu projektů zaměřených na přenos zahraničních zkušeností do ČR, z nichž za nejdůležitější považuje:

  1. Studijní cestu pro zástupce obcí a chráněných krajiných oblastí  do Velké Británie zaměřenou na britské zkušenosti s přípravou a realizací soustavy evropských chráněných území Natura 2000 v roce 2002.
  2. Sérii školení pro budoucí školitele na téma interpretace místního dědictví 2002–3 a školení pro správy CHKO a národních parků v roce 2005, na kterých bylo proškoleno více jak 50 lidí.

Byl editorem publikace o Josefu Vavrouškovi a hlavním organizátorem konference o udržitelném rozvoji v roce 2005 v Praze k nedožitým 60. narozeninám prvního československého ministra životního prostředí.

Byl též hlavním organizátorem konference „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“ u příležitosti českého předsednictví EU v roce 2009. Konference se účastnilo 120 zástupců různých skupin společnosti ze 17 zemí.

Své názory z oblasti ochrany životního prostředí nepravidelně publikuje v blogu Nadace Partnerství.

Je spoluautorem knihy Jak pře(d)kládat svAět, info najdete: http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/jak-pre-d-kladat-svet-zaklady-dobre-interpretace/d-70619/