PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.

tomas-sedlacekEkonom, narozen 23. ledna 1977 v Roudnici nad Labem. Hlavní makroekonom ČSOB, vysokoškolský učitel na Fakultě sociálních věd, člen vládního poradního sboru NERV a publicista.

Tomáš Sedláček je hlavním makroekonomem hospodářských strategií v největší české bance, ČSOB. V letech 2001-2003 sloužil jako ekonomický poradce prezidenta České republiky Vaclava Havla. Byl členem NERV, Národní ekonomické rady vlády, poradní orgán pro premiéra ČR v boji proti finanční krizi a při vedení předsednictví EU. Předtím sloužil více než dva roky jako apolitický, odborný poradce prvního místopředsedy vlády a ministra financí, se zodpovědností za oblast fiskální konsolidace, reformy daní, důchodu a systému zdravotnictví.
Titul PhDr. získal s vyznamenáním děkana na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity, kde přednáší Etiku a ekonomii, Filozofii a ekonomii, Ekonomické aktuality, Dějiny ekonomického myšlení a Rétoriku. Přednáší pro další české i světové univerzity. Je členem Správní rady Diplomatické akademie při Ministerstvu zahraničních věcí, kde zároveň přednáší. Ve spolupráci s Georgetown University a Harvard University sepsal řadu případových studií se zaměřením na etiku a rozhodovací procesy v transformaci. Je zakladatelem Ekonomického klubu a jiných neziskových organizací.
Jeho diplomová práce o Etice a ekonomii byla oceněna Hlávkovou cenou. Je členem programového výboru nadace Forum 2000 a členem  satutárních orgánů Diplomatické akademie nebo česko-německého fondu budoucnosti. Již několik let pravidelně publikuje v denním tisku (čtvrteční sloupky v Hospodářských novinách) a je vyhledávaným přednášejícím a komentátorem českého i mezinárodního dění.
Na jaře 2009 publikoval knihu Ekonomie dobra a zla: po stopách ekonomického tázání od Gilgameše po finanční krizi. Kniha se vzápětí stala nečekaným bestsellerem a otevřela řadu diskusí. V rukou dvou brněnských herců se kniha dočkala i divadelní inscenace, která se na podzim roku 2010, po padesátí reprízách po celé republice, hrála na Nové scéně Národního divadla. V současnosti se pracuje na několika zahraničních vydáních.

Knihy, monografie a komentované překlady

 • Ekonomie dobra a zla: po stopách ekonomického tázání od Gilgameše po finanční krizi, Praha: 65. pole, 2009, 324 stran.
 • Doslov ke knize (v rámci Vzpomínek na Milana Sojku) Sojka, M.: Dějiny ekonomických Teorií, Praha: HBT press, 2010
 • Předmluva ke knize: Kofman, F.: Vědomý business, Praha: Portál, 2010
 • Předmluva ke knize: Krugman, P.: Svědomí intelektuála, Praha: Vyšehrad, 2011

Odborné články

 • The Economic Thought of Thomas Aquinas, abridged version of bachelor thesis, Politická Ekonomie (Prague economic Papers) 03/2001.
 • Život a dílo Prof. Jaroslava Vaňka, Politická Ekonomie Prague economic Papers 06/2002
 • Chapter in a book: Cultivation of Financial Markets in The Czech Republic, edited by Michal Mejstřík, The Carolinum Press, Prague 2004.
 • Chapter (Of Spontaneous Creation of Moral Order) in a book:, Konsolidace vládnutí a podníkání v České Republice a v Evropské unii – umění vládnout, ekonomika, politika, Charles university conference and publication 2002: Editoři Jiří Kabele, Stanislav Pscheidt, matfyzpress, Praha 2002
 • Vize rozvoje České Republiky do roku 2015, contributor, Gutenburg, Prague 2001
 • Chapter in a book: Instiucionalizace (ne)zodpovědnosti: globální svět, Evropská integrace a české zájmy, co-author of a chapter Konkurenční schopnost české ekonomiky Charles University conference and publication: Karolinum, Praha 2001,
 • Working paper Charles Uni.: Corporate Governance Risk Survey, unabridged version, Acta Oeconomica, Charles University publication, Prague 2002.
 • One year of EURO, Bankovnictví 2002.
 • Hodnota, Informace a myšlení, Křesťanská revue 2006
 • Odkdy euro v zemích Koruny české?, Scientia et Societas, 3/08, 2008

Překlady

 • Translation: The Principles of Economics, Gregory Mankiw, Grada Publishing, Prague 1999, 6 chapters.
 • Translation: Economic and Social Changes in Czech Society after 1989 (an alternative view), Charles University In Prague, the Kaclinium Press, 2000 translating Prof. Mlčoch’s contribution.

Články v denním tisku

 • Pravidlené články a komentáře již několik let ve čtvrtečních Hospodářských novinách a blog na www.aktualne.cz.
 • Občasné rozhovory a delší články do Respekt, Reflex, Profit, Lidové noviny, Literární noviny, Mladá fronta dnes atd.