Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

Podnikohospodář, který přednáší na Škoda Auto Vysoké škole. Ve své práci se zaměřuje na problematiku nadnárodních firem a jejich strategií. Narozen 1978 v Karlových Varech.

Člen redakční rady portálu Webdialog.

O sobě

Je absolventem bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě  managementu v Jindřichově Hradci. Doktorská studia absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě podnikohospodářské a na University of Otago, School of Business v Dunedinu na Novém Zélandu.

V minulosti působil na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě managementu v Jindřichově Hradci a na Vysoké škole ekonomie a managementu. Od roku 2006 je vedoucím Institutu managementu a marketingu Škoda Auto Vysoké školy. Je stálým mezinárodním hostujícím profesorem na IONA College, Hagan School of Business v New Yorku a pravidelně přednáší v zahraničí, mj. ve Francii, Německu a Rakousku.

Je nositelem mnoha ocenění za publikační a jinou odbornou činnost. Jeho články byly otištěny např. v Journal of Knowledge Management, Journal of Product and Brand Management nebo v European Journal of International Management. Pravidelně přispívá do světových učebnic mezinárodního managementu a mezinárodního marketingu. V roce 2009 pak vyšla v nakladatelství Grada česká verze monografie Mezinárodní management.

O své tvorbě

Recenzované články

Stejskalová, I., Kincl, T., Štrach, P. (2010) What Kind of Competences Are Sought by Employers at the Time of Crisis? In Journal of International Scientific Publication: Economy & Business Vol 4 Iss. 3, pp. 47-52.  ISSN 1313-2555

Stejskalová, I., Štrach, P. (2010) Bouncing Ideas: The Impact of Coaching on Small and Medium Enterprises. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business Vol 3 Iss 2, pp. 4-9. ISSN 1313-2555

Gandolfi, F., Štrach, P. (2009) Retail Internationalization: Gaining Insights from the Wal-Mart Experience in South Korea. In: Review of International Comparative Management 10(1): 187-199. ISSN 1582-3458

Štrach, P., Kincl, T. (2008) Zákaznická spokojenost a loajalita uživatelů automobilů – vybrané atributy. In: Marketing Inspirations 3(3): 3-7. ISSN 1336-796X

Štrach, P., Everett, A.M. (2008) Transforming Research Case Studies into Teaching Cases. In: Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal 9(3): 199-214. ISSN 1746-5648

Štrach, P. (2007) Tvorba výukových a výzkumných případových studií. In: Acta Oeconomica Pragensis No. 3/2007: 22-36. ISSN 0572-3043 (in Czech)

Štrach, P., Everett, A.M. (2007) International Manufacturing In/Divestment Strategy: Flextronics in the Czech Republic. In: International Journal of Manufacturing Technology and Management 11(1): 115-132. ISSN 1368-2148

Štrach, P., Everett, A.M. (2006) Brand Corrosion: Mass-Marketing’s Threat to Luxury Automobile Brands after Merger and Acquisition. In: Journal of Product and Brand Management 15(2): 106-120. ISSN 1061-0421

Štrach, P., Everett, A.M. (2006) Japanese Foreign Direct Investment in the Czech Republic: A Motivational Analysis. In: Problems & Perspectives in Management 4(1): 22-31. ISSN 1727-7051

Štrach, P., Everett, A.M. (2006) Knowledge Transfer within Japanese Multinationals: Building a Theory. In: Journal of Knowledge Management 10(1): 55-68. ISSN 1367-3270.

Ditzel, E., Štrach, P., Pirožek, P. (2006) An Inquiry into Good Hospital Governance: A New Zealand-Czech Comparison. In: Health Research Policy and Systems 4(2): 1-18. ISSN 1478-4505

Elkin, G., Štrach, P., Farnsworth, J. (2005) Making Sense of the Internationalization of Business Schools. In: Global Business & Economics Anthology 2005: 530-537. ISSN 1553-1392

Štrach, P. (2004) Japan – Czech Investment Phenomenon. In: Acta Oeconomica Pragensis No. 5/2004, str. 132-140. ISSN 0572-3043

Štrach, P., Everett, A.M. (2004) Is there anything left to learn from Japanese companies? In: SAM Advanced Management Journal 69(2): 4-13. ISSN 0749-7075

Pudil, P., Vítek, L., Štrach, P. (2004) Různá pojetí ukazatelů efektivního zdanění. In: Acta Facultatis Aerarii Publici, Univerzita Matěja Bela, Banská Bystrica, 2004. ISBN 80-8055-814-0 (in Czech)

Štrach, P. (2003) Teoretický fundament přímých zahraničních investic – pohled firmy. In: Ekonomika+Management, 2/2003, TU HF, Liberec, 2003, strany 17 – 23. ISSN 1212-3609. (in Czech)

Štrach, P., Hejda,  J. (2003) Tržní prezence společnosti tabákového a lihovarnického průmyslu ve Slovenské a České republice. In: Alkoholismus a drogové závislosti, No. 2, Ministerstvo zdravotnictví SR, Bratislava, 2003, str. 121 – 125. ISSN 0862-0350. (in Czech)

Hejda, J., Krajník, V., Štrach, P. (2003) Polemika o tom, ako zlepšiť organizáciu boja s drogami v ČR a SR. In: Alkoholismus a drogové závislosti, No. 3, Ministerstvo zdravotnictví SR, Bratislava, 2003, str. 161-172. ISSN 0862-0350. (in Slovak)

Štrach, P.(2002) MNC’s typology related to human resource management, In: Ekonomika + Management, Special Issue 2002, str. 63-65, ISSN 1212-3609

Hejda, J., Štrach, P. (2002) Podat či nepodat daňové přiznání za příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, In: Ekonomika + Management, 2/2002, TU HF Liberec, ISSN 1212-3609 (in Czech)

Štrach, P. (2001) Doing Business the Japanese Way, In: Ekonomika + Management, Special Issue,TU HF Liberec, str. 18-20, ISSN 1212-3609 (in Czech)

Štrach, P. (2001) Role marketingu při snižování abúzu drog (Role of marketing in reduction of drugs’ abuse), In: Alkoholismus a drogové závislosti, No. 2, Ministerstvo zdravotnictví SR, Bratislava, ISSN 0862-0350 (in Czech)

Štěrba, M., Štrach, P., Panák, R. (1999) Marketingové nástroje v ZVVZ, Milevsko (Marketing Tools in ZVVZ, Milevsko), In: Acta Oeconomica Pragensia, No. 9, University of Economics, Prague, str. 287-303, ISSN 0572-3043 (in Czech)

Knihy, skripta, kapitoly v knihách

Štrach, P., Everett, A.M. (2011) New Zealand butter battles European bureaucracy. [case study updated and modified].   In: Czinkota, M., Ronkainen, I., Sutton-Brady, C., Beal, T. International Marketing: Asia Pacific edition. 2nd Edition. Cengage Learning: Melbourne (Austrálie), pp. 189-191. ISBN 0170186962

Štrach, P. (2009) Mezinárodní management. Praha: Grada. 168 p. ISBN 978-80-247-2987-9

Štrach, P. (2009) Případové studie a jejich výsledky. In: Stejskalová, I., Rolínek, L.: Manažerský audit v malých a středních podnicích. Aspi Wolters Kluwer: Praha, pp. 42-52, 96-99,121-124. ISBN 978-80-7357-406-2.

Štrach, P. (2008) Cost-benefit analýza. In: Vzdělávací program Minimalizace odpadů. Ekodomov: Praha, pp. 259-261. ISBN 9788090355958

Ditzel, E., Štrach, P., Pirožek, P. (2008) An Inquiry into Good Hospital Governance: A New Zealand-Czech Comparison. In: Pillai, M.V. Hospital management: New intiatives/dimensions. Icfai University Press: Hyderabad (Indie), pp. 215-237. ISBN 978-81-314-1946-5

Štrach, P., Everett, A.M. (2007) New Zealand butter battles European bureaucracy.     In: Czinkota, M., Ronkainen, I., Sutton-Brady, C., Beal, T. International marketing: Asia Pacific edition. Thomson: Melbourne (Austrálie), pp. 189-191. ISBN 0-17-013007-X

Everett, A.M., Štrach, P. (2007) Daimler-Chrysler Merger. In: Fatehi, K. Managing Internationally: Succeeding in a Culturally Diverse World. Sage: Thousand Oaks (California), pp. 516-523. ISBN 978-1-4129-3690-3

Štrach, P. (2007) Základy managementu. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola. 160 pgs. ISBN 978-80-87042-14-4. (in Czech)

Štrach, P. (2007) Principy managementu. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 153 pgs. ISBN 978-80-86730-23-3. (in Czech)

Štrach, P., Kovář, F. (2006) Tvorba strategie školy. In: Prokop (ed.) Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků. Brno: ICV VUT v Brně. ISBN 978-80-214-3326-7 (in Czech)

Štrach, P. (2005) Vliv zdanění na investiční rozhodování firem. In:  Kolář, P., Vítek, L. Pavel, J. (eds.) Zdanění a neutralita, Eurolex Bohemia, Praha, , pp. 51-70. ISBN 80-86861-56-2 (in Czech)

Horská, E., Štrach, P. (2005) Identifikácia ciel’ového zahraničného trhu. In: Ubrežiová, I. (ed.) Medzinárodný manažment a podnikanie, Vydavatel’stvo SPU, Nitra, pp. 30-44. ISBN 80-8069-619-5 (in Slovak)

Štrach, P., Everett, A.M. (2004) Flextronics: Ins and Outs of Foreign Direct Investment in Central Europe. In: Ramburuth, P., Welch, C. (eds.) Casebook In International Business: Australian and Asia-Pacific Perspectives. Pearson: Frenchs Forest, pp. 200-207. ISBN 0-733-971253

Štrach, P., Hejda, J., Kincl, T., Panák, R., Pospíchal, L. (2004) Kompendium mezinárodního managementu. Nakladatelství Oeconomica, Jindřichův Hradec.ISBN 80-245-0662-9 (in Czech)

Krajník, V., Hejda, J. et al. (2003) Drogy v životě spoločnosti. Akadémia policejného zboru, Bratislava, 2003. ISBN 80-8054-273-2 (chapter author, in Slovak)

Kovář, F., Štrach, P. (2003) Strategický management. VŠE, Praha, 2003. ISBN 80-245-0504-5 (in Czech)

Články nerecenzované

Štrach, P. (2008) Etická spotřeba: Prospěšný obchod se svědomím? Krasec, No. 9/1, pp. 16. ISSN 1802-1441 (in Czech)

Hejda, J., Štrach, P., Krajník, V. (2004) Polemika o tom, ako zlepšiť organizáciu boja s drogami v ČR a SR. Bulletin Národní protidrogové centrály PČR No. 1/2004, MV ČR, Praha. ISSN 1211-8834: 19-25. (in Slovak)

Štrach, P. (2003) Marketing s drogami souvisí. In: Bulletin Národní protidrogové centrály, MV ČR, Praha. ISSN 1211-8834 (in Czech)

Štrach, P. (2003) Expatriovaní manažeři. In: Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty, speciál XXI/2003, Verlag Dashöfer, Praha, str. 1-4. ISSN 1212-1517. (in Czech)

Štrach, P. (2002) Mýty současného managementu, In: Moderní řízení, No. 7, Economia, Praha, ISSN 0026-8720 (in Czech)

Štrach, P. (2002) Zpráva ze zahraniční cesty, In: Zpravodaj VŠE, No. 3/02, University of Economics, Praha, ISSN 1213-7146 (in Czech)

Štrach, P. (2002) Špatně naladěný systém, In: Týden, No. 50/2002, Praha, ISSN 1210-9940 (in Czech)

Štrach, P. (2001) Japonský koncept podnikání, In: Moderní řízení, No. 7, Economia, Praha, ISSN 0026-8720 (in Czech)

Štrach, P. (2001) Artmanagement – teorie či praxe, In: Místní kultura, No. 7-8/2001, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Praha, ISSN 1211-7994 (in Czech)

Štrach, P. (2001) Toray = výroba + informace, In: Moderní řízení, No. 10, Economia, Praha, ISSN 0026-8720 (in Czech)

Štrach, P. (1996) Trägt Europa die rosarote Brille, Schülerzeitung Europa, Bad Marienberg, Germany. (in German)

Poučková, E., Štrach, P. (1996) Was ist besser, Schülerzeitung Europa, Bad Marienberg, Germany. (in German)

Publikované a přednesené příspěvky na mezinárodních recenzovaných konferencích

Kupka, B., Everett, A.M., Štrach, P. (2010) Developing Culture Guides for Expatriates Using Virtual Collaboration. Invited paper presentation at show-case symposia at Academy of Management 2010 Annual Meeting, 6-10 August 2010, Toronto, Canada. Teaching-oriented session, management-practice oriented session, international-oriented session, research-oriented session. Organizers: Lori K. Long, Baldwin Wallace College & Patricia Meglic,h, University of Nebraska at Omaha. Presented on Monday 9 August 2010 between 9.45 and 11.15. Mentioned in programme on pg. 238. No ISBN.

Šaroch, S., Štrach, P., Hájek, P. (2010) Public debt, real and nominal convergence in public sectors of CEE countries.  In: 2nd International Conference Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. pp. 1-11. ISBN 978-9949-430-37-6.

Kincl, T., Štrach, P. (2010) Key Concerns for Website Quality: Reflecting on User Views.  In 2010 The 3rd International Conference on Information Sciences and Interaction Sciences. s. 103-108. ISBN 978-1-4244-7386-1

Štrach, P., Kincl, T. (2009) Vytlačuje šrotovné budoucí prodeje? Mladá Boleslav 18.09.2009. In: Marketing v automobilovém průmyslu – sborník příspěvků. Mladá Boleslav : SAVS, 2009, pp. 34-43. ISBN 978-80-87042-34-2

Kincl, T., Štrach, P. (2009) Do usability guidelines reflect user expectations? Evidence from information websites. In Proceedings Human-Computer Interaction. 1. vyd. San Diego, California: Springer, 2009, 5 p., ISBN 978-3-642-02884-7. (abstract only)

Štrach, P., Kincl, T. (2009) Uncovering Interactions between Customer Satisfaction, Loyalty, Country of Origin and Brands. Udaipur 09.01.2009 – 11.01.2009. In: Eighth International Business and Economy Conference. Udaipur : IONA, 2009. 4 p. ISSN 1537-2316.

Štrach, P., Kincl, T., Jíra, J. (2008) Does Purchase Experience Matter for Customer Satisfaction?. In: Proceedings FH Science Day. Aachen: Shaker Verlag, 6 November 2008, pp. 283-289. ISBN 978-3-8322-7643-0.

Kupka, B., Štrach, P., Wagner, S.M. (2008) Fools rush in: Clever SIHRM practitioners test expatriates with the intercultural affinity scale. In: Book of Abstracts of 19th International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology, 27-31 July 2008, pp. 287, without ISBN (abstract only)

Kincl, T., Štrach, P. (2008) Evidence of the Asymmetric Effect in the Website Quality Measurement.  In: International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation: IMETI 2008, 29 June – 2 July 2008, Orlando, Florida, USA, ISBN 978-1-93427244-2, pp. 18-23

Štrach, P. (2008) Customer satisfaction across countries: Does shopping experience matter for product perception? International Business and Economy Symposium, 28 June 2008, New York, USA, bez ISBN, pp. 54-61.

Pavel, J., Vítek, L., Štrach, P. (2008) Impact Assessment of Air Pollution Charges on Companies in the Czech Republic. 11-14 June 2008. In: An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entreneurship. Zagreb: University of Zagreb, 2008, pp. 31–42. ISBN 978-953-6025-24-4.

Kincl, T., Štrach, P. (2008) Asymmetric Effect of User Experience:  The Role of Website Usability. 7th International Business and Economy Conference, 10-13 January 2008, San Francisco, USA, pp. 1-14. ISSN 1537-2316

Štrach, P. (2007) Transforming Research Case Studies into Teaching Cases. In Global Academy of Business and Economic Research Conference: Issues in Global Research in Business & Economics, 27-29 December 2007, Bangkok, Thailand, pp. 99-114.ISBN 1940-5391.

Kincl, T., Štrach, P., Přibil, J. (2007) Effects of Website Usability on Perceived Quality: Initial Findings. In Proceedings of the IASK International Conference E-Activity and Leading Technologies. 3-6 December 2007, Porto, Portugal, pp. 366-375. ISBN 978-972-99397-5-4

Štrach, P., Kincl T. (2007) Marketingová komunikace: Měření kvality webových prezentací. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 13-14 September 2007, Praha, Czech Republic. ISBN 978-80-245-1207-5. (in Czech)

Kincl, T., Štrach, P. (2007) An Alternative Approach to Quality Assessment of Corporate Websites. In Digital Convergence and e-Globalization Pan Pacific Conference Proceedings. Dunedin, New Zealand. ISBN 1-931649-23-5

Štrach, P., Everett, A.M. (2007) A Saab Story: Killing Me Softly. In 6th Annual International Business and Economy Conference Proceedings, 4-7 January 2007, San Francisco, USA. ISBN 1537-2316

Štrach, P., Everett, A.M. (2006) Mutual Attraction? Discussing Japanese Foreign Direct Investment in the Czech Republic. 37th Annual Meeting of Decision Sciences Institute, 18-21 November 2006, San Antonio, USA.

Kupka, B., Everett, A.M., Štrach, P. (2006) Intercultural Communication Competence in Self- & Peer-Perceptions. 32nd European International Business Academy Conference Proceedings, 7-10 December 2006, Fribourg, Switzerland.

Štrach, P., Everett, A.M. (2006) Motivations for Japanese Foreign Direct Investment in the Czech Republic. 32nd European International Business Academy Conference Proceedings, 7-10 December 2006, Fribourg, Switzerland.

Everett, A.M., Štrach, P. (2005) The Knowledge-Creating Company As the Core of Japanese Management. 36th Annual Meeting of Decision Sciences Institute, 19-22 November 2005, San Francisco, USA.

Štrach, P., Garrett, T.C., Cone, M.H. (2005) Bringing up Japanese Subsidiaries: Exploring the Parental Relationship. Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, 5-7 December 2005, Freemantle, Australia, pp. 174-181. ISBN 0-646-45546-X

Štrach, P., Everett, A.M. (2005) Contextualizing a knowledge transfer model: The case of Japanese multinationals overseas. 7th International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management, 16-18 February 2005, Kuala Lumpur, Malaysia.

Pavel, J., Štrach, P., Vítek, L. (2005) Corporate taxation in transition: Impacts on investments in the Czech Republic. 6th international conference Enterprise in Transition, 26-28 May, Split, Croatia

Everett, A.M., Štrach, P. (2005) International Takeovers of Luxury Brands by Major Transnational Automobile Manufacturers: The Case of Jaguar. Pan-Pacific Conference XXII, 25-27 May 2005, Shanghai, China.

Štrach, P., Everett, A.M. (2005) The Impacts of Takeovers of Luxury Brands by Major Transnational Automobile Manufacturers: A Saab Story. 4th Global Conference on Business & Economics, 26-28 June 2005, Oxford, Great Britain.

Štrach, P., Everett, A.M. (2005) Quality Perceptions in Japanese Subsidiaries in the Czech Republic. International Conference on Quality, 13-16 September 2005, Tokyo, Japan.

Štrach, P., Everett, A. M. (2004) Knowledge management is not universal: A contemplation of Japanese practices. Asia-Pacific Decision Sciences Institute Conference, 1.-4. July 2004, Seoul, Korea.

Štrach, P., Hejda, J. (2004) Demarketing illegal drugs: A marketing message, Academy of World Business, Marketing and Management Development (AWBMAMD), Inaugural Conference, 14. – 17. July 2004, Gold Coast,Queensland, Australia.

Štrach, P., Everett, A.M., Belk, M. (2004) Japanese companies and expatriates in Central Europe: Experience from the Czech Republic, Academy of World Business, Marketing and Management Development (AWBMAMD), Inaugural Conference, 14. – 17. July 2004, Gold Coast, Queensland, Australia.

Pudil, P., Vítek, L., Štrach, P. (2004) Efektivní daňové sazby v tranzitivních ekonomikách – metodické problémy. Aktuálné otázky verejných financií, 2004, Podbanské, UMB Banská Bystrica, ISBN 80-8055-922-8, str. 1-8. (in Slovak)

Pirožek, P., Hall, E., Štrach, P. (2004) Hospital governance: Learning from the Czech and New Zealand experience. Annual Conference of the Australia New Zealand International Business Academy, 5.-6. November 2004, Canberra, Australia.

Elkin, G., Štrach, P. (2004) Developing our vision: Internationalisation of business schools. Annual Conference of the Australia New Zealand International Business Academy, 5.-6. November 2004, Canberra, Australia.

Štrach, P., Everett, A.M., Vítek, L., Garrett, T.C. (2004) Revealing the reasons for Japanese foreign direct investments in the Czech Republic. Bangkok International Conference on Applied Business Research, 1.-3. December 2004, Bangkok, Thailand.

Štrach, P., Everett, A.M. (2004) Japanese companies in the Czech Republic: Patterns and outlooks. 18th Annual Conference of the Australian New Zealand Academy of Management, 9.-11. December 2004, Dunedin, New Zealand.

Kovář, F., Štrach, P. (2003) Entry strategie MNCs z pohledu České republiky. In Sborník z konference Management, Economics and Business in New Europe, VUT Brno, 2003, str. 143-146. (in Czech)

Štrach, P., Everett, A.M. (2003) Ongoing consideration of Japanese management practices. In: CD z konference Australia New Zealand International Business Academy Annual Conference 2003, Dunedin, New Zealand, 2003, pp. 1-8.

Štrach, P. (2003) Aspekty R&D managementu nadnárodních firem. In: Sborník z 3. konference Ekonomika a management firmy, VŠE Praha, 2003, str. 1-6. (in Czech)

Štrach, P. (2002) Managing culturally diversed HRM, 2002, 2nd International Congress – Opportunities of Change, Warsaw, Poland.

Témata a texty, které mě zaujaly

Globalizace

Stránky Thomase Friedmana: http://www.thomaslfriedman.com/

Texty Davida Helda: http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/Experts/d.held@lse.ac.uk

Nadnárodní firmy

Stránky Ann-Wil Harzing: http://www.harzing.com/

Texty Alana Rugmana: http://www.henley.reading.ac.uk/management/about/Staff/a-rugman.aspx

Kultura v mezinárodním prostředí

Stránky Geerta Hofstede: http://www.geerthofstede.com/

Texty Rosalie Tung: http://www.sfu.ca/~tung/