Lubomír Krbec

Manažer v nadacích a v neziskových organizacích. Narozen 7. listopadu 1959 v Praze. Předseda správní rady Nadačního fondu Martina Bubera, který je iniciátorem projektu Porozumění přítomnému a hledání budoucího a portálu WebDialog.

Tajemník redakční rady portálu WebDialog.

O sobě

Jeho otec byl v roce 1968 sociologem, poté traťovým dělníkem. Vystudovat mohl pouze střední průmyslovou školu stavební. Vzhledem k poměrům, které panovaly v naší zemi v 70. letech, vycházel z východiska české surrealistické skupiny po roce 1948: „Branou socialismu nikdy neprojdeme.“ V 80. letech se stal postupně ošetřovatelem v Psychiatrické léčebně Bohnice, pečovatelem o staré lidi a sociálním pracovníkem, kdy při zaměstnání vystudoval střední sociálně-právní školu a pracoval jako veřejný opatrovník lidí zbavených způsobilosti k právním úkonům (duševně nemocní, mentálně postižení, drogově závislí, prostitutky, Rómové atd.). Účastnil se dlouholetého psychoterapeutického výcviku SUR a v roce 1988 se podílel jako terapeut na vzniku chráněné dílny pro těžce duševně nemocné, kterou vytvořil Výzkumný ústav psychiatrický v Botanické zahradě v Tróji. Zde vzniklo v únoru 1990 občanské sdružení Fokus pro péči o duševně nemocné, ve kterém působil jako terapeut a manažer. Na začátku 90. let se stal jako zástupce o.s. Fokus členem správní rady Československé rady pro humanitární spolupráci a posléze jejím viceprezidentem. Ve spolupráci s o.s. Sananim se podílel na vzniku  Nadace Filia, která se zabývala tématem duševního zdraví a komunitní péče o duševně nemocné a drogově závislé. Jedním z projektů Nadace Filia bylo i vytvoření Centra Martina Bubera. V roce 1993 byl iniciátorem vzniku Komunitní nadace Euroregionu Labe, ve které působil jako její ředitel a posléze jako výkonný místopředseda správní rady. Komunitní nadace EL iniciovala na konci 90. let vytvoření programu CPSI (Community Partnership Support Iniciative), ve kterém se uskutečnila spolupráce českých a amerických nadací na podporu komunitních projektů v ČR. Komunitní nadace EL vytvořila vedle svého programu i projekt PAP (Program aktivní politiky města a okresu Ústí n.L.), který byl pokusem o spolupráci celé komunity na strategickém plánování a na rozdělování finančních dotací EU ve městě a okrese Ústí nad Labem. V roce 2000 měl těžkou autohávarií a od té doby je odkázán na invalidní vozík. V roce 2004 byl spoluzakladatelem Nadačního fondu Martina Bubera a portálu WebDialog. V roce 2008 pak projektu Porozumění přítomnému a hledání budoucího a dialogického společenství portálu WebDialog. V roce 2010 napsal na základě grantu Hlávkovy nadace studii Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací.

O své tvorbě

Za nejdůležitější projekty, které inicioval a na jejichž realizaci se podílel, považuje:

 1. Fokus – občanské sdružení pro péči o duševně nemocné
 2. Komunitní nadace Euroregionu Labe
   • Komunitní péče a komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem
   • Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
   • PAP (Program aktivní politiky města a okresu Ústí n.L.)
 3. Program CPSI (Community Partnership Support Iniciative)
 4. Nadační fond Martina Bubera a portál WebDialog

Témata a texty, které mě zaujaly

Rozhovory

Texty na této stránce

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací.