Prof. Ing. František Kovář, CSc

Photo - Frantisek KovarPodnikohospodář, který se zabývá zejména strategiemi podniků a studiemi proveditelnosti. Narozen 9. června 1940 v Dačicích a v současnosti přednáší strategický management na Vysoké škole ekonomické, Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.

O sobě

Je dlouholetým a pedagogickým a vědeckým pracovníkem jak na VŠE v Praze, tak i na jiných vysokých školách v České republice. V minulosti působil nejen jako prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i jako člen mnoha správních a dozorčích rad předních českých podniků. Předmětem jeho vědeckého zájmu je především strategický management – v roce 2010 vydal učebnici stejného názvu. Jeho analytická činnost v oblasti managementu se zaměřuje zejména na mezinárodní srovnání na jedné straně, na straně druhé se zabývá i vývojem v oblasti strategického managementu zejména v reakci na nejnovější výzvy, které přináší globalizovaná společnost.

Pedagogická činnost

 • výuka VŠ kurzů Management změny a Strategický management na Vysoké škole ekonomie a managementu
 • výuka VŠ kurzů Management změny a Strategie rozvoje firmy s počítačovou podporou na Vysoké škole ekonomické v Praze

Granty a členství

 • člen vědecké rady Fakulty managementu VŠE
 • člen vědecké rady FAME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • studie proveditelnosti L159
 • řada podnikatelských projektů a studií proveditelnosti v oblasti energetiky

Konference

 • (s P. Štrachem) Entry strategie MNCs z pohledu České republiky. Brno 25.04.2003. In: Management, Economics and Business in New Europe. Brno: VUT, 2003, s. 143–146. ISBN 80-214-2382.

O své tvorbě

Publikační činnost

 • (s H. Krchovou), Strategický management, VŠEM 2008 ISBN 978-80-86730-33-2.
 • (s K. Hrazdilovou-Bočkovou), Management změny, VŠEM 2007, ISBN 978-80-86730-28-8.
 • (s H. Krchovou), Strategický management, VŠEM 2007, ISBN 978-80-86730-29-5.
 • (s P. Štrachem) Strategický management. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0504-5.
 • (s J. Veberem aj.) Management: základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 657 s. ISBN 80-7261-029-5.
 • (s J. Veberem a H. Hrůzovou) Moderní přístupy soudobého managementu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Máchova kraje, 1998. 120 s. ISBN 80-25531.
 • (s J. Veberem aj.) Management II. 1. vyd. Praha: VŠE, 1998. 168 s. ISBN 80-7079-406-2.
 • (s J. Veberem aj.) Moderní přístupy soudobého managementu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Máchova kraje, 1996. 167 s.