PhDr. Eva Kosáková

EvaKosakovaPhDr. Eva Kosáková, rozená Medková, historička umění. Narodila se 1.dubna 1952.

O sobě

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu, v roce 1972 začala pracovat ve Státním židovském muzeu. Po nepodepsání Anticharty v roce 1977 musela z muzea odejít. Při zaměstnání  vystudovala pomaturitní studium muzeologie a dějiny umění /italština  na FFUK.  Rigorozní zkoušku složila v roce 1985. Od roku 1978 pracovala ve Sbírce starého umění v NG, kde dělala dokumentaci výstavy „Karel IV. A jeho doba“. Pak nastoupila v roce 1983 jako kurátor v textilní sbírce Uměleckoprůmyslového muzea.
V roce 1993 připravila výstavu  Herbert Masaryk – život a dílo.
V témže  roce  se vrátila do Židovského muzea jako vedoucí sbírkového oddělení a posléze jako zástupce ředitele.
V roce 1994 byla kurátorkou výstavy „Golem kráčí židovským městem“, ve spolupráci s historikem muzea, PhDr. Alexandrem Putíkem, připravovala v letech 1996 – 98 stálé historické expozice ŽMP a expozici věnovanou židovským tradicím a zvykům.
Spolupracovala na přípravě výstavy Emila Medková (2001) v GHMP a na výstavě Mikuláš Medek (2002) v Rudolfínu, kterou kurátorsky připravil A.Hartmann
V roce 2003 spolupracovala na přípravě výstavy a byla editorem katalogu Textil českých a moravských synagog  (Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues).
Svou dlouholetou práci v oblasti judaik zúročila vydáním Slovníku judaik v roce 2004.
V roce  2006, kdy si muzeum připomínalo 100 let svého založení,  spolupracovala na mnoha akcích a editovala publikaci ke 100 letému výročí muzea „100 předmětů ze Židovského muzea v Praze“.
Jako správkyně pozůstalosti svých rodičů spolupracuje na jejich výstavách, v roce 2007 připravila výstavu Souvislosti – Mikuláš a Emila Medkovi ( Litoměřice, Jihlava, Karlovy Vary). Nyní pracuje na kompletním soupisu díla pro monografii Mikuláše Medka.
V roce 2009 byla komisařkou  výstavy „Rabi Jehuda Leva ben Becalel“, která se konala na Pražském hradě, spolupracovala na přípravě katalogu této výstavy.
V současné době je členkou týmu připravujícího obnovu stálých expozic ŽMP.
Pracuje v několika dobročinných organizacích – je předsedkyní Nadace Židovského muzea v Praze, která podporuje záchranu židovských movitých památek a výchovné a vzdělávací programy vážící se k židovské kultuře a boji proti antisemitismu.
Je také předsedkyní Pohřebního bratrstva (Chevra kadiša) působícího v rámci Pražské židovské obce, pečující o nemocné a umírající.
Jako místopředsedkyně WIZO – mezinárodní organizace židovských žen se zabývá péčí o ženy přeživší holokaust a jejich další vzdělávání nejen v rámci židovské kultury, ale všeobecně.

O své tvorbě

  • Herbert Masaryk, kat. výst., Tvorba s.r.o. Praha, Praha 1993.
  • /J. Šedinová/, Golem kráčí židovským městem, kat. výst., Židovské muzeum, Praha 1994.
  • /A. Putík, D. Cabanová/, Židovské tradice a zvyky, kat. výst., kat. výst., Židovské muzeum, Praha 1998.
  • /L. Kybalová, A. Putík/, Textilie z českých a moravských synagog ze sbírek Židovského muzea v Praze, kat. výst., Židovské muzeum, Praha 2003.
  • Práce jak na obraze, in: Mikuláš Medek, kat. výst., Galerie Rudolfinum, Gema Art, Praha 2002, s.177 – 182.
  • /J. Kuntoš, D. Veselá, O. Sixtová, M. Scheibová, L. Uličná/, Slovník judaik, Židovské muzeum, Praha 2004.
  • /M. Hájková, J. Kuntoš, O. Sixtová, D. Veselská/ 100 předmětů ze sbírek Židovského muzea v Praze, Židovské muzeum, Praha 2006