Jmenný seznam autorů

Aristotelés

Aristotelés – portál autora (filosofie, theologie, politologie)

Bonhoeffer Dietrich

Dietrich Bonhoeffer – portál autora (theologie – studie J. B. Souček: Předmluva ke knize Cesty ke svobodě)
Po deseti letech“ – text napsaný v roce 1942, München 1951 (in: Na cestě k svobodě, Praha 1991)

Buber Martin

Martin Buber – portál autora (filosofie – studie J. Heller: „M. Buber, život a dílo“)

Čermák Ivo

„S. Freud a životní příběh“, I. Čermák – portál autora S. Freuda

Doležalová Antonie

„J. M. Keynes, život a dílo“, A. Doležalová – portál autora J. M. Keynese
„Veřejná prospěšnost v ČR a jinde ve světě“ – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“

Freud Sigmund

Sigmund Freud – portál autora (psychologie a psychoterapie – studie I. Čermák: „S. Freud a životní příběh“)

Havlíček Aleš

„Otázka lidských a přirozených práv“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“
„Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky“ – text k tématu „Svoboda a odpovědnost“

Hejdánek Ladislav

„Etické ‚normy‘ a ‚hodnoty‘ jako vědecký problém“ – text k tématu „Hodnoty a jejich význam pro společnost“
„Filosof a politická odpovědnost“ – text k tématu „Svoboda a odpovědnost“
„Jaspers jako filosof, L. Hejdánek – portál autora K. Jasperse
„Odpovědnost ve světě – z filosofického hlediska“ – text k tématu „Svoboda a odpovědnost“
„Problém normality z filosofického hlediska“ – text k tématu „Normalita a autentičnost“

Heller Jan

„M. Buber, život a dílo“ – portál autora M. Bubera

Jaspers Karl

Karl Jaspers – portál autora (filosofie – studie L. Hejdánek: „Jaspers jako filosof“)

Keynes John Maynard

John Maynard Keynes – portál autora (ekonomie – studie A. Doležalová: „J. M. Keynes, život a dílo“)

Kouba Pavel

„Dobří evropané“– text na osobním portál
„Hermeneutika a věda o životě“– text na osobním portál
„Není důležité zvítězit…“– text na osobním portál

Němec Václav

„Existují přirozená práva?“ – text k tématu „Univerzálnost lidských práv“
„Filosofie, víra a reflexe víry“ – text na osobním portál
„Filosof jako zoon antipolitikon“ – text na osobním portálu
„Historie filosofie a otázka filosofické pravdivosti“ – text na osobním portálu
„Intencionalita, budoucnost a nejsoucno“ – text na osobním portálu
„Komunismus jako český národní ideál?“ – text na osobním portálu
„Svoboda, normalita a nepředmětnost“ – text k tématu „Normalita a autentičnost“
„Úloha hodnot ve společnosti“ – text k tématu „Hodnoty a jejich význam pro společnost“
„Univerzálnost lidských práv: Přirozená práva bez pojmu přirozenosti“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“
„V zajetí ideologie ekonomického redukcionismu“ – text na osobním portálu
„Vztah kapitalismu a demokracie, vztah volného trhu a politické svobody“ – text k tématu „Demokracie a kapitalismus“

Sedláček Tomáš

„Dobro, zlo a ekonomická praxe“ – text k tématu „Demokracie a kapitalismus“

Sojka Milan

„Institucionální ekonomie v 21. století“ (M. Sojka, M. Žák) – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“

Sokol Jan

„Co jsou peníze?“ – text na osobním portálu
„Dawkinsův gen a sobectví“ – text na osobním portálu
„Etika a čas“ – text na osobním portálu
„Je s liberalismem konec?“ – text na osobním portálu
„Jsou lidská práva přirozená?“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“
„Pravidla jako podmínka konkrétní svobody“ – text na osobním portálu
„Rádlovo pojetí národa“ – text na osobním portálu
„Zákony mravů jsou na nic“ – text na osobním portálu

Souček Josef Bohumil

Předmluva ke knize Cesty ke svobodě – portál autora D. Bonhoeffera

Trojan Jakub S.

„Základ lidských práv – přínos církví“ – text k tématu „Universálnost lidských práv“

Žák Milan

„Institucionální ekonomie v 21. století“ (M. Sojka, M. Žák) – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“
„Nová institucionální ekonomie jako východisko řešení hospodářsko-politických rozhodování v současnosti – text k tématu „Demokracie a kapitalismus“
„Veřejný zájem a obecný prospěch“ – text k tématu „Volný trh a veřejná prospěšnost“