PhDr. Zdeněk Rieger

Rieger
Na fotografii druhý zprava

Psychoterapeut, narozený 26. listopadu 1947 v Jičíně. V současné době je psychoterapeutem „Střediska sdílení“ v Mělníku a supervizorem a lektorem vzdělávacích akcí v oblasti psychoterapie.

O sobě

Studia

Po absolutoriu Střední knihovnické školy a dvouleté základní vojenské služby studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1977 absolvoval doktorské studium v oboru pedagogická psychologie, v roce 1988 absolvoval na FF UK pěti semestrální postgraduální studium „Manželské a rodinné poradenství“ a v roce 1993 „Speciální průpravu na úseku činnosti technické spolupráce v psychoterapii“ (ILF Praha). V roce 1997 obdržel „Osvědčení specializace v systematické psychoterapii“ (IPVZ Praha).

Absolvované dlouhodobé výcviky

 • Školící místo v psychoterapii – P. Říčan.
 • Komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii – J. Skála.
 • Výcvik v technikách hypnózy a autogenního tréninku – S. Kratochvíl.
 • Výcvik vedení Balintovské skupiny – J. Skála.
 • II. stupeň výcviku ve skupinové psychoterapii – K. Kalina a H. Klímová.
 • Výcvik v psychodynamické body-psychoterapii (charaktero-analytická vegetoterapie) – E. Wold a G. Harris.
 • Výcvik v systemické terapii – K. Ludewig, S. de Shazer.
 • Nové směry v rodinné terapii – T. Marmer.
 • A řada krátkodobých výcvikových akcí.

Členství v odborných společnostech

 • Česká psychoterapeutická společnost při České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
 • SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů).
 • Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc (člen odborné rady).
 • Časopis Psychoterapie (redakční rada).
 • Bulletin SOFT-Forum (redační rada).

O své tvorbě

Psychologická a psychoterapeutická praxe

 • Okresní pedagogicko psychologická poradna Klatovy (psycholog).
 • Hutnický institut Ostrava, pobočka Kladno (garant oboru pedagogika a psychologie).
 • Manželská a předmanželská poradna s krajskou působností Mělník (psycholog).
 • Ordinace pro alkoholiky a toxikomany při OÚNZ Mělník (psycholog).
 • Psychiatrická klinika FN 2 Praha (psycholog).
 • Krizové centrum RIAPS Praha – městské centrum sociálních služeb a prevence (psychoterapeut).
 • Psychosomatická klinika Praha 6 (psychoterapeut).
 • Středisko pro děti a mládež při DDÚ Praha 4 (psycholog).
 • Středisko sdílení Mělník (privátní psychoterapeut).

Zařízení, kde se podílel jako spoluzakladatel

 • Pedagogicko-psychologická poradna, Klatovy
 • Manželská a předmanželská poradna s krajskou působností, Mělník
 • Krizové centrum RIAPS, Praha

Lektorská činnost

 • Vedení výcvikových skupin v rámci výcviku skupinové psychoterapie.
 • Lektor na postgraduálním studiu Manželského a rodinného poradenství „Dílmart“.
 • Garance a realizace 1. kursu o supervizi v rámci Asociace manželských a rodinných poradců.
 • Vedení kursů, seminářů a dílen v oblasti rodinné a skupinové psychoterapie, v oblasti krizové intervence (IPIPAPP Olomouc, Remedium Praha, Institut RT Praha a další).
 • Vedení kursu „Ostrov rodiny“ akreditovaného odbornou radou SOFT (Society of family therapy – member of EFTA) jako „dílčí program ve vzdělávání v rodinné terapii“.
 • Vedení supervizí pro psychoterapeuty a sociální pracovníky (akreditovaný supervizor Asociace manželských a rodinných poradců, sekce RT při ČPS a SOFT).
 • Systematická supervize krajské Manželské a předmanželské poradny Mělník (1980 – 1991).
 • Supervize vedení Balintovských skupin, supervize výcvikových skupin a akcí v rámci PGS.
 • Supervize v rámci RIAPS Praha.
 • Členství v „SUKRu“ („supervizní kroužek“).

Supervizní činnost

 • Systematická supervize krajské Manželské a předmanželské poradny Mělník (1980 – 1991).
 • Supervize vedení Balintovských skupin, supervize výcvikových skupin a akcí v rámci PGS.
 • Supervize v rámci RIAPS Praha (mimo jiné dr. P. Boš).
 • Členství v „SUKRu“ („supervizní kroužek“).

Publikace z oboru psychologie a psychoterapie

Objektivní realita pro kojence, texty z 21. až 39. čísla Mladého světa 1993, Mělník: Andragos 1994.
Variace na téma OR (glosy)
, Mělník: Andragos 1995.
Vyhnálková H., Ostrov rodiny, Hradec Králové: Konfrontace 1996, 2001.
Loď skupiny, Hradec Králové: Konfrontace 1998, Praha: Portál 2007.
Návrat k rodině a domů.
Příprava klientů institucionálních služeb na návrat z odloučení, Praha: Portál 2009.

Umělecká tvorba

Radši, Praha: Mladá fronta 1981.
Účast ve sbornících – např.:

 • Rosný bod, Praha: Československý spisovatel 1976.
 • Peřeje, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1980.
 • Gloret, Praha: Dauphin 2010.

Samizdaty (výběr):

 • Začínající Ikar, 7 variací, Praha 1978.
 • Variace (skicy), Mělník 1983.
 • To nejisté. ENJE, Mělník 1999.
 • Credo quia absurdum (místo a rok vydání neuvedeny).
 • Druhá bás/zeň, ze sbírky Tři bázně (místo a rok vydání neuvedeny).
 • Puberta u dveří, otisk textů z Československého vojáka, ilustrace V. Komárek.

Články a rubriky v odborných časopisech

Konfrontace – např.:

 • rubrika „ZRcadlení“ (od 4. čísla 1999 do 4. čísla 2000)
 • rubrika „ZRnění“ (celkem 50 ZRnění od 2. čísla 2002 do 1. čísla 2006)
 • a další texty.

Psychoterapie – např.:

 • rubrika „Zrníčka“ (vyšlo celkem 35 Zrníček).

SOFT-Fórum – např.:

 • rubrika „Ohlasy Zdeňka Riegera“ (dosud celkem 20 Ohlasů).